trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

6. oktober 2019
av Trine
0 kommentarer

Irriterer du deg over folk som bare klager?

Alle mennesker klager til tider – noen mer enn andre. For folk rundt kan det være både irriterende, slitsomt og energi tappende å høre på og ganske provoserende når det ikke skjer noe mer (i hvert fall hvis du KAN gjøre noe med det). Kan du ikke gjøre noe med det du klager over, så tenk deg om før du overøser andre med klagingen din. Den påvirker folk og kan være smittsom. I verste fall kan du støte folk vekk fra deg og bli ensom og nedstemt.

Jeg har laget min egen lille klage regel: «Hvis jeg absolutt MÅ klage, så skal jeg også være villig til å gjøre noe med det jeg klager over».

Best er det sikkert å droppe klaging, men noen ganger er det jo godt å sette ord på ting, så lenge det ikke blir med klagingen og løsningene uteblir. Andre ganger kan det til og med være fint å bli litt obs på klagingen hvis det har blitt et ubevisst mønster. Tenk heller på hva du kan gjøre istedenfor. For eksempel å være takknemlig, ha fokus på det du ønsker å få til og vær løsningsorientert.

Det er til og med helsegevinst i å klage mindre, så her er det bare å sette i gang og skape nye vaner. Nye vaner kan ta tid (det er forskjellig fra person til person og i gjennomsnitt tar det 66 dager), så ikke fortvil om du ikke får det til med en gang.

Klag mindre – få det bedre! 🤗

Er du mye rundt mennesker som klager og syter mye? Ikke fall for fristelsen og bli medlidende – da er det lett å bli tappet for energi. Kanskje trenger personen litt medfølelse og ved å praktisere en medfølende atferd både for seg selv og andre kan det faktisk gi deg lavere stressnivå og gjøre deg lykkeligere. Det forskes på dette med medfølelse ved blant annet universitetet i Stanford i USA (Kilde: Livslystmagasinet)

Sjekk ut en interessant artikkel med tre steg til en mer medfølende atferd her!

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og organisasjonen Go´nok. Diameta jobber for at alle barn og unge skal føle seg trygge, glade og ha en god selvfølelse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt med meg.

22. september 2019
av Trine
0 kommentarer

Er du en god scrollemodell?

Vi snakker ofte om å være en god rollemodell for barna våre. Det er jo veldig viktig og noe foreldre absolutt må ta på alvor. En annen ting som stadig vekk dukker opp er barn som ikke får kontakt med foreldrene sine, fordi de er opptatt med mobil eller nettbrett. Jeg må bare jobbe litt, skal bare si ifra om noe, må bare sjekke noe, skal bare se ferdig noe – er ofte svaret når barna prøver å få kontakt med foreldrene sine.

Er du da en god scrollemodell?

Hvis vi er så opptatt av at barna må være mindre på mobil og nettbrett – så er det ganske viktig at vi selv kan legge fra oss mobilen og svare når barna vil ha kontakt og snakke med oss. Det samme gjelder hvilken reaksjonstid vi som foreldre forventer av barna når vi tar kontakt med dem. Er det et gjennomgående mønster hos begge parter? Det kan være fint å snakke med barn om dette, slik at dere sammen kan ha en formening om hvordan dere ønsker å ha, det slik at unødvendig irritasjon og følelsen av å bli avvist kan unngås.

Problemstillingen opptar meg da det faktisk er en påstand jeg hører veldig ofte hos barn jeg møter. De sier de sliter med å få kontakt med foreldrene sine fordi de er opptatt med mobilen.

Til tross for at du som forelder er i samme rom som barnet ditt, betyr det nødvendigvis ikke at du er «tilstede». Barnet oppfatter deg som opptatt og fraværende når du er opptatt med mobil eller nettbrett.

Når barn har behov for kontakt er det viktig at de faktisk får det. Når de inviterer til kontakt, er det viktig at du er der og har tid til å se dem inn i øynene, snakke med dem og være der for dem. I noen situasjoner vil det være vanskelig å svare dem umiddelbart, det er fullt forståelig.  Da kan det være fint å gi dem et lite øyeblikks oppmerksomhet og si på en vennlig måte at du er opptatt nå og at du gjerne vil snakke med dem når du er ferdig med det du gjør.

Denne problemstillingen gjelder ikke bare i forhold til barn. Det er like viktig med dine andre relasjoner sånn som for eksempel kjæresten, venner, kolleger, familie – med andre ord i en hver sosial interaksjon med andre mennesker.

Derfor (også note to self):

En god scrollemodell legger bort mobilen når man er i en sosial sammenheng med andre mennesker, hvor det fordrer et tydelig kroppsspråk og direkte kontakt.

Trine ♥

Trenger du hjelp og noen å snakke med om barnet eller ungdommen din sin selvfølelse og ønsker påfyll til din egen verktøykasse som forelder. Ta kontakt HER!

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og organisasjonen Go´nok. Diameta jobber for at alle barn og unge skal føle seg trygge, glade og ha en god selvfølelse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt med meg.

19. september 2019
av Trine
0 kommentarer

Bekymrer du deg ofte over barna dine?

Har du noen gang tenkt på og bekymret deg over hvordan det skal gå med barna dine når de blir store? Har du tenkt på hvordan du ønsker at barna dine skal bli? Hvordan de skal klare seg? Hvilke verdier de skal og bør leve etter? Hvilke holdninger de skal og bør ha? Hvordan de skal klare å omgås andre mennesker? Om de klarer å være glad i seg selv?

Første steg på veien til å få barn som blir selvstendige, har det bra og klarer seg godt, er å være en god rollemodell selv.

Er du glad i deg selv? Hvordan snakker du til deg selv? Hvordan snakker du om og til andre? Har du lett for å dømme andre? Sammenligner du deg med andre? Hvordan løser du utfordringer? Har du gode holdninger og verdier? Har du et bevisst forhold til din egen adferd og hvordan den påvirker deg selv OG barnet ditt?

Barnet speiler deg som er forelder eller omsorgsperson og nettopp derfor har du et ansvar – ikke bare for ditt eget barn – men for hvordan ditt barn er mot seg selv og andre.

Selv har jeg vært heldig å ha noen gode rollemodeller i min oppvekst, spesielt mamma og pappa (pappa og meg på bildet).

Trine ♥

Trenger du hjelp og noen å snakke med om barnet eller ungdommen din sin selvfølelse og ønsker påfyll til din egen verktøykasse som forelder?

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta. Diameta jobber for at alle barn og unge skal føle seg trygge, glade og ha en god selvfølelse.

11. september 2019
av Trine
1 kommentar

Hvorfor eksisterer egentlig mobbing?

Jeg har sett mange barn ha det vondt fordi de blir eller har blitt mobbet. En konsekvens av å ha blitt utsatt for mobbing kan være at de mister gleden og tryggheten til å være seg selv og føle glede. En annen kan være at de slutter å blomstre og begynner å slite med søvn, negativt selvsnakk, vonde følelser, konsentrasjon, sinne, skolevegring eller andre utfordringer.

Mobbing kan være så mangt og oppleves så forskjellig både for den som blir mobbet og den som mobber. For at mobbing i det hele tatt skal eksistere, så må det skje en eller annen verbal eller non-verbal kommunikasjon eller tilnærming. Etter å ha jobbet med og analysert mange barn som mobber eller blir mobbet, så ser jeg at behovet for å styrke sosial kompetanse både hos dem som mobber og dem som blir mobbet (og alle rundt) er viktig å anerkjenne og gjøre noe med ASAP.

Barn blir daglig utsatt for forskjellige miljøer i klassen, skolen, idrett, fritid og familie. Det setter krav til å være i stand til å ha god omgang med folk rundt seg. Barn har behov for å vite hvordan de skal kommunisere godt med andre for å evne å ha god sosial kompetanse. Et annet viktig element er å gi næring til og bygge opp selvfølelsen, slik at barnet aksepterer seg selv fullt og helt.

Barn trenger også å forstå og akseptere at alle er forskjellige, med ulike egenskaper, talenter, holdninger, verdier, overbevisninger og hvilke troer de har. Dette er essensielt for å få bukt med mobbing og krenking i skolene. Det hjelper ikke å bare si at dette er en mobbefri skole! Det må jobbes systematisk over lang tid med et godt klasse og skolemiljø, samtidig som det formidles kunnskap som gjør hver enkelt elev i stand til å ha god selvfølelse og sosial kompetanse i hverdagen.

Det kan imidlertid være for sent å vente med dette arbeidet til ungdoms- og videregående skole. Jeg mener dette bør formidles og jobbes med allerede fra første skoledag. Da vil det etter min mening være enklere å ta til seg læring i andre fag også, som bidrar til at barn finner en mening med å gå på skole. Det bør selvsagt også stilles meget høye krav til sosial kompetanse og god selvfølelse hos alle som jobber med barn og ungdom.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten er forfatter av denne bloggen og har lang erfaring som barne- og ungdomscoach. Hun er også gründer av Diameta og Go´nok. Diameta tilbyr foredrag og kurs for både elever og ansatte i skoler. Diameta bidrar også med kompetanseheving på område selvfølelse og livsmestring til skole og barnehageansatte. Diameta tilbyr èn til èn samtaler med barn og ungdom. https://www.diameta.no/om-diameta/

28. august 2019
av Trine
0 kommentarer

Hvilken følelse er den beste du vet?

Hvilken følelse er den beste du vet spurte jeg min yngste sønn Samuel for noen år siden. Han svarte «jeg liker å være glad jeg, mamma».

De siste fem årene har jeg gjort mitt eget lille forskningsprosjekt der jeg har spurt mange barn og ungdom det samme spørsmålet.

Hittil har jeg bare fått like svar.

De svarer noe sånn som; «den beste følelsen er når jeg er glad» eller «jeg liker å være glad».

Når jeg spør hva som gjør dem glad, så kommer ofte svar som; å bare være sammen med mamma og pappa, venner, besteforeldre er veldig fint eller å gjøre noe de liker som å spille fotball, håndball, dataspill, leke, synge, tegne eller lignende.

Jeg har ikke fått et eneste svar som handler om å få voldsomme gaver eller andre materielle ting.

Hvis jeg skal tolke tilbakemeldingene om hva som gjør dem glad, så virker det som om barn gjerne ønsker å ha mer kvalitetstid sammen med folka sine, og de krever heller ikke at det skal gjøres så spektakulære ting. Ordtaket det enkle er ofte det beste, holder i massevis virker det som. Jeg vet det er viktig at vi foreldre er gode rollemodeller og viser dem at vi også setter pris på det enkle i livet og det som gjør oss glade. Barn og ungdom vil helst være glade, det er jeg ganske sikker på og det får de ved å være sammen med folk som betyr noe for dem og ved å gjøre noe de liker. Barn liker å se at foreldrene er glade og foreldre liker å se at barna er glade.

Hva som gjør akkurat deg glad, det er det bare du som vet. En ting er sikkert – du vet hvordan glede føles og hvor den følelsen kjennes i kroppen din. Vet du hvilke tanker og handlinger som gir deg den følelsen? Det å være bevisst hva du bruker tenke tiden din på, og hvilke valg du gjør på bakgrunn av den som bidrar til de følelsene du føler er viktig for å få mer av de tankene og følelsene du ønsker. Et lite tips: Tenk på hva du tenker på som gir deg de følelsene du føler. Tenk mer på det som gir deg gode følelser.

Kort fortalt: Det du tenker fører til det du føler. Velg med omhu!

Trine ♥

Samuel og mamma (Trine Øfsti Bråten). Det å ha folk rundt seg som viser omsorg, kjærlighet og som bidrar til glede – gir trygge og glade barn og ungdom.

 

5. august 2019
av Trine
0 kommentarer

Vis respekt for andre mennesker!

I mange sammenhenger så koker det ned til å ha respekt for andre mennesker. Respekt handler om vår holdning overfor andre som viser at vi anerkjenner vedkommende som den de er. Jeg liker å tenke at da godtar og aksepterer vi at folk er forskjellige med ulike troer, holdninger, overbevisninger, egenskaper, talenter og hvordan vi ser på verden. Kanskje første steg til å ha respekt for andre mennesker handler om å respektere seg selv, så ha det i bakhodet – det er viktig.

Noen mennesker kan det selvsagt være lettere å miste respekten for, hvis de har meninger, syn, adferd og holdninger til omverden som er direkte ødeleggende for det vi opplever som positivt og bra for oss og samfunnet.

Hvis du ikke respekterer folk du har omgang med (det kan være familie, venner, bekjente, kjæreste, kollegaer, medelever, naboer), så er det lett at folka du ikke viser respekt for ikke føler seg GOD NOK som den de er. Kanskje begynner de å tenke – hva må jeg endre på for at jeg skal bli respektert? Når du begynner å endre deg selv for å «please» andre, så er det lett å miste respekten for deg selv – og det kan være ødeleggende for selvfølelsen.

Mangel på respekt kan ødelegge så mye. For eksempel i en familie der familiemedlemmene ikke respekterer hverandre, så kan samhold, forståelse, kommunikasjon og det å føle seg elsket bli mangelvare, vanskelig eller direkte ødeleggende.

Snakk om respekt i familien, blant kollegaer, blant elever i skolen, blant venner, i kjærlighetsforholdet eller der det er viktig og nødvendig.

💡Tenk – hvordan ønsker jeg å bli respektert og hvordan kan jeg vise respekt for andre?

For å kunne ha respekt for andre, så er det viktig å forstå den du har en relasjon til. For eksempel så er det viktig å finne ut hva som er viktig og riktig for den andre – da er det lettere å forstå. Det kommer selvsagt an på hvilken relasjon dere har, hvor dyp forståelse du trenger for å respektere vedkommende. Er du i tvil, så snakk sammen, vær nysgjerrig og vis at du er interessert i å forstå. Bare dette kan gjøre underverker for deg og den du ønsker å vite mer om. Dette kan helt klart føre til bedre relasjoner, mer empati og gjensidig respekt, som også vil bidra til at du og den andre føler dere sett, anerkjent og god nok som den dere er! ❤️

Trine ♥

1. august 2019
av Trine
0 kommentarer

To verktøy for å takle stress…

Første gang jeg ble kjent med yoga og meditasjon var for 19 år siden da jeg gikk gravid med min eldste sønn Mathias. Siden det har jeg praktisert jevnlig. Jeg hatt også hatt perioder der jeg har glemt å praktisere. I tider med mye jobbing (når behovet egentlig har vært størst), er det lett at det går i glemmeboken.

Yoga og meditasjon er to viktige verktøy jeg bruker bevisst nå i oppbyggingsfasen etter å ha møtt veggen og jeg merker hvor god effekt det har både for den mentale og den fysiske helsen min. Det blir også i større grad anerkjent som metode for utbrenthet, stress, depresjon mm. og jeg opplever at det er flere leger og psykologer som også anbefaler dette.

Indre ro, balansert energi, bedre immunforsvar, kreativitet, tilfredshet, medfølelse, tilstedeværelse, velvære, god indre tilstand og ikke minst god søvn er noen stikkord på hvordan det kan påvirke kropp og sinn.

I min prosess har yoga og meditasjon hatt en stor del å si for å føle meg og bli bedre. Det er ingen quick fix, så jeg har jobbet med å få det inn i min daglige rutine over tid, slik at det føles helt naturlig å gjøre det på lik linje med andre hverdagslige gjøremål. Jeg fikk det anbefalt av alle i mitt hjelpeapparat og har lest meg opp på det som metode både i forhold til rehabilitering, men også som forebygging. I begge tilfeller er de svært virkningsfulle, men jeg heller nok mest mot å bruke det forebyggende om du kan det. Da kan du være heldig å spare deg for ubehag og i verste fall sykdom, da det hjelper nervesystemet i kroppen å roe seg ned. Bare for å presisere, jeg mener ikke dette er det eneste svaret for absolutt alt med hensyn til god helse. Det er sammensatt, og består av mange elementer som bør være på plass, for eksempel kosthold, bevegelse, nok søvn mm. Når det blir brukt som et tillegg til andre gode livsstilsvalg som gir helsegevinst, er jeg overbevist om at dette er smart.

Mange tror det er vanskelig å komme i gang med yoga, og at man må delta på mange kurs. Det trenger du ikke, det finnes mye bra på YouTube dersom du ikke veldig gjerne ønsker å gå til et sted der du også kan få veiledning, oppfølging og tilrettelegging. Meditasjon finnes det mye informasjon om på nett, og et hav av apper som kan brukes. For meg er det viktig at stemmen til vedkommende som snakker i appen er god å lytte til, når jeg mediterer ved hjelp av en app. Kan også gjøres uten app.

Kan varmt anbefale å teste ut både yoga og meditasjon og ønsker deg lykke til om du prøver. 🙂

Fordeler med yoga: Veldig positivt for nervesystemet (organer, muskler, skjelett) lettere/bedre pust, sterkere lunger, bedre konsentrasjon, mer glede, bedre søvn, mykere kropp, bedrer evnen/fokus til å gjennomføre «ting». Rett og slett medisin på grønn resept (fysisk/psykisk). Kilde: Heidi Rinnan Moholt – Yoga og Pilatesinstruktør, Helhetsterapeut (NNH).

PS: Om du liker bloggen min, hjelp meg gjerne å dele videre. Den er ikke sponset eller driftet av store influenserbyråer, så all deling er til stor hjelp. På forhånd takk for hjelpen! 🙂

Trine ♥

Du trenger ikke sitte sånn som jeg gjør på bildet altså, det er kun som en illustrasjon 😉

23. juni 2019
av Trine
0 kommentarer

Hvor blir det av barna i gata?

Det er merkelig nok sjeldnere og sjeldnere jeg ser barn som leker i gata nå for tiden, hverken på ettermiddagene eller i helgene. Nå som det er sommer/sol/varme/ burde det vel strengt tatt vært flere ute… Hvor blir det av dem mon tro?

Joda, jeg har en idé om hvor de befinner seg til vanlig når det ikke er sommerferie…

En del barn har andre aktiviteter som for eksempel fotball, svømming, tennis, tae kwon do, sang, korps, håndball, hockey, dans, mm. Både i ukedager og i helger. For ikke å snakke om spillverden, en helt egen verden det nesten er umulig å komme seg ut av.

Det som kanskje har blitt endret de siste årene i forhold til aktiviteter er at det har blitt vanligere at en del barn deltar på mellom to til fire aktiviteter hver uke. Det er nok muligens en av årsakene til at vi ikke ser så mange barn i gatene lenger (tror jeg da). Isteden for så er de opptatt på hver sin kant med hver sine aktiviteter og har nok å henge fingrene i. I kjølvannet av dette, så er det dessverre noen barn som klager over at de er stresset og ikke får nok tid og ro til å gjøre lekser eller leke med skolevenner (har selv hørt dette hos barn) – men det er ikke så lett for et barn å si nei når anledningen til å delta på alle de gøyale aktivitetene byr seg og alle de andre også har mellom to eller fire aktiviteter. Da blir det liksom det som er vanlig og ”innafor”. Full forståelse for det sett fra barneøyne, de liker jo å ha det gøy. 🙂

Det å lære barn i tidlig alder at det vanlige er å ha flest mulig aktiviteter på en uke, er noe jeg lurer på om egentlig er bra for barna våre? Sett fra et press/stress perspektiv. Jeg har ikke hverken forsket på eller snakket med nok folk til å ta et standpunkt om dette enda  – men er veldig interessert i å vite mer om temaet og hva det gjør med den enkelte, lokalsamfunnet og samfunnet som helhet. Skriv gjerne i kommentarfeltet om du har noen fornuftige og konstruktive tanker rundt dette. Jeg skriver ikke dette for å rakke ned på noen, det er mer en undring rundt akkurat denne trenden som er årsaken. 

Dette er helt sikkert ikke en sannhet for alle heller, det er sikkert mange steder barn er ute og leker – så dette blir jo bare min observasjon og opplevelse. Uansett hva det handler om – det er vi voksne som må sette grenser og sende barna ut for å leke isteden for at de sitter klistret foran skjermen og kanskje må vi til og med sette noen grenser for hvor mange aktiviteter det er forsvarlig å ha.

En ting vi vet helt sikkert er at frilek er viktig for å bygge og opprettholde god sosial kompetanse, fantasi og kreativitet. Det å være ute i det fri og bruke kroppen bidrar også til bevegelse og god helse både fysisk og psykisk.

Trine ♥

10. juni 2019
av Trine
2 kommentar

Vennlighet for fred! (kanskje et litt høyt mål, men skitt au)

Hvor mange ganger om dagen blir du møtt med vennlighet? og hvordan føles det?

Hvor mange ganger om dagen møter du folk med vennlighet? og hvordan føles det?

Jeg tror de fleste vil svare at det føles godt, det gir energi og man blir glad av å bli møtt med vennlighet.

Vennlighet kan praktiseres i ALLE sammenhenger. Her kommer en del eksempler – når du sitter på buss/tog/t-bane; så kan et smil oppleves som vennlighet og gi glede. Når du kjører bil; ikke døm, vær vennlig og slipp frem andre trafikanter eller fotgjengere og vær tålmodig. Kjøreturen blir ikke bedre av å kjefte på andre inne i din egen bil. Når du sitter og ser på TV; vær vennlig og snakk hyggelig om programmet du ser på eller slå av (viktig å praktisere når barn og unge er tilstede). Når du møter dine kolleger eller skolevenner; smil et ekte smil, si hei og vær hjelpsom. Når du føler at alle andre gjør det bedre enn deg og du sammenligner deg med andre og kanskje til og med blir selvmedlidende; unn andre suksess, vær glad på deres vegne og praktiser vennlighet. Når du er i butikken; gi et vennlig smil til dem som jobber der eller andre kunder. Når du føler deg litt sliten eller frustrert; vær vennlig mot deg selv – stopp opp, pust og ro ned. Når du møter mennesker som sender deg negativ energi (i forskjellige varianter), istedenfor å møte de tilbake med samme mynt – praktiser heller vennlighet. Du sparer dere begge for mange vonde tanker og følelser.

Tenk gjennom din dag og hvilke sammenhenger du kommer borti som kan bidra til mer vennlighet. Når kan du praktisere vennlighet? Se gjerne for deg noen scenarioer (lag en film i ditt indre der du ser for deg hvordan du møter andre og vil bli møtt?) deretter gjør du det i praksis, da er du allerede på god vei.

Husk at en hyggelig prat eller en kompliment til og med kan gjøre dagen for den det gjelder.

Livskvaliteten din er avhengig av kvaliteten på din vennlighet og raushet overfor andre mennesker. 

Vennlighet er smittsomt. Når du blir møtt med vennlighet, så får du litt mer glede som du kan dele videre med andre. Når du deler videre med andre, så kan de dele videre med enda flere. Sånn kan vi være med på å skape en vennlighetsbølge der målet med bølgen er vennlighet for fred. Jaja, noen vil kanskje si det høres litt voldsomt ut, men tenk heller at små frø også vokser seg store. Når folk virkelig føler vennlighet, så er det med på å skape fred i den enkelte. Vi mennesker liker å bli sett og anerkjent for den vi er, og det er nettopp det vennlighet gjør. Det knytter oss sammen. Da føler vi oss gode nok som den vi er og vi vil føle mer glede samtidig som vi er en del av noe som er større enn oss selv. Husk det skal så lite til å spre litt vennlighet og glede.

En litt crazy idé: (Drømmer om å lage et eller annet der ordet vennlighet/kindness blir brukt med Go´nok som oppdragsgiver. Det kan være et armbånd, en ring, et smykke, en spenne, button, t-skjorte, klær el lign. Kanskje en hel kolleksjon, hehe 😉 – noe som viser at vi i fellesskap praktiserer vennlighet, og er miljøvennlig og bærekraftig). Ta kontakt om du tenner på ideen!

Trine ♥

2. juni 2019
av Trine
6 kommentar

Når fasit ikke bare har ett svar…

Det er veldig mange fasiter der ute som handler om hvordan vi bør leve for å ha et godt liv. Det kan være fasit på et sunt kosthold, fasit på hvordan du bør tenke, fasit på hvordan du blir lykkelig, fasit på hvordan du blir slank, fasit på hvordan du blir frisk, fasit på hvordan du finner drømmemannen/kvinnen – ja strengt tatt så finnes det vel et hav av fasiter på det meste. Dessverre er det i tillegg lett å falle for fristelsen å tro at det finnes quick fix løsninger for det meste. Noen eksempler på det kan være: lynslankekurer, tenk deg glad, bli rik i en fei, tre steg til lykke mm.

Er det noe jeg har erfart etter å ha jobbet med mennesker i mange år, så er det at det finnes bare en ekte fasit for hvert menneske og den kan være forskjellig fra person til person. Ofte tar det du vil oppnå mer tid enn du tror.

To erkjennelser jeg synes er viktig å huske på:

Det finnes veldig få quick fix løsninger som varer.

Det er viktig å finne din fasit og det som fungerer for deg.

Jeg tror det er lurt å ha et åpent sinn, ikke la seg lokke av alt som er på markedet og være tålmodig. Det finnes mange muligheter og mange som gjerne vil hjelpe (og det er bra). I vrimmelen av hjelpere, stopp opp og spør deg selv – er det denne hjelpen jeg trenger? Må jeg ha hjelp til dette nå eller er det noe annet jeg trenger å gjøre eller finne ut av først? Noen ganger kan det å prate med venner eller familie være en veldig god start for å snevre inn til kjernen av der utfordringen eller ønsket resultat ligger. I stedet for å høre på og kun prøve ut andres fasiter, så kan det være mye billigere å ta en prat med noen av de nærmeste først.

Når du har blitt litt klokere på hva du trenger hjelp til, så kan det være fint å finne en som kan bidra med hjelpen du trenger (hvis det er riktig for deg). Selv da, skal du være på vakt og lytte til magefølelsen, eventuelt få en anbefaling når du velger en som skal hjelpe deg.

En ting jeg har tro på er at fasiten for det meste ligger hos en selv. Det er du som vet hva som føles riktig for deg og etter hvert erfarer du hva som faktisk fungerer for deg – så start å lytte litt mer til deg selv også. Vær åpen for at det kan være annerledes for deg å nå drømmen, målet eller få bukt med utfordringen din enn for andre som sitter med sine fasiter på hva som fungerer for dem. På veien, husk å ikke dømme andre for deres måter å gjøre ting på. Gode tips, råd eller veiledning kan være viktig å ta med seg, lytte til, og prøve ut – men det er ikke nødvendigvis nøyaktig den fasiten som tar akkurat deg helt til målet ditt. Stol mer på din egen magefølelse, den har som oftest veldig rett. Fasiten er individuell for alle. 🙂 

Selv bruker jeg dette bevisst nå som jeg jobber med min egen situasjon, og det fungerer foreløpig bra.

Trine ♥

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: