trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Hvorfor er selvfølelse så viktig også på arbeidsplassen?

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv, hvor verdifull du føler deg og at du for det meste føler deg god nok som den du er. God selvfølelse er derfor viktig for å ha det bra og takle det livet byr på både på jobb og fritid. 

På generelt grunnlag er det svært viktig både for deg og din arbeidsgiver at du har god selvfølelse. Det skaper bedre trivsel og resultater på arbeidsplassen og reduserer sykefraværet. God selvtillit er bra det og… det kommer ofte som et resultat av god selvfølelse når vi er trygge på oss selv og vet hva vi har lyst til å drive med, være gode til og bli bedre på.

Hvordan finner jeg ut om jeg tapper eller gir næring til selvfølelsen på jobben min?

Uansett om du jobber med mange eller få mennesker, så vil du alltid måtte kommunisere med folk på jobb både digitalt og fysisk. Hvordan dere kommuniserer med hverandre påvirker selvfølelsen. Reflekter litt over dette neste gang du er på jobb. Hvem gir deg en god følelse? Hvem gir deg en dårlig følelse? Kommer du ofte i konflikter? Hvordan møter du andre? Hvilken følelse gir du andre? 

Har du en leder som er bevisst det å kommunisere godt med andre, så er sjansen større for at hele teamet har det gøy på jobb og leverer gode resultater. 

En annen ting som er viktig for at selvfølelsen skal blomstre på jobb er at du er rett person – på rett sted. Det vil si at du for det meste trives med arbeidsoppgavene dine. Gjør du ikke det, så er det ganske ødeleggende for selvfølelsen. Det å bruke store deler av dagen på å gjøre noe du ikke liker spesielt godt, gir ikke den næringen du trenger for å gjøre en god jobb. Det kan derfor ha flere negative ringvirkninger og gjør at du kanskje etterhvert går på akkord med hvem du er som menneske. I så tilfelle – vær åpen med sjefen din om at du kan tenke deg noen andre oppgaver. Har du en leder som ikke forstår deg eller ikke kommuniserer bra? Kanskje er tiden inne for å finne deg en annen jobb. Kanskje kan du løfte problemstillingen til et høyere nivå, slik at det er mulig å ta tak i hvordan dere kommuniserer i bedriften slik at alle vil nyte godt av det.

Anerkjennelse, ros, respekt, mestring og motivasjon er viktig for å gi næring til selvfølelsen og det er viktig for å føle glede, engasjement og mening. Du bruker mye av tiden din på jobb og «arbeids»livet er for kort til å pine deg gjennom dagen. 

En leder med manglende kommunikasjonsferdigheter sammen med meningsløse arbeidsoppgaver går på selvfølelsen løs. Bruk stemmen din og fortell hvordan du har det. Det kan til og med bidra til at arbeidsplassen blir bedre for andre, men husk å si ifra på en god måte. Kanskje det kan skape enda flere arbeidsplasser med trivsel, vekst og glede. 

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og den frivillige organisasjonen Go´nok. Diameta og Go´nok jobber for at alle barn og unge skal føle seg trygge, glade og ha en god selvfølelse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestrig, ta kontakt!

Det er stengt for kommentarer.