trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Dine indre verdier: – lever du etter dem?

| 0 kommentarer

Er du klar over dine gode indre verdier?

 • Det som gjør deg til den du er og vil være
 • Det som styrer det som er viktig for deg

Lever du i tråd med dine gode verdier eller er det noe du trenger å endre på som vil hjelpe deg til å etterleve dem?

Det å være klar over hvilke verdier du har er viktig. Verdier er som en indre GPS for å navigere og ta riktige valg for deg selv. Hvis du velger noe på bakgrunn av hva andre mener du burde gjøre, så kan det hende du ikke tar dine egne verdier på alvor. Når du tar valg på bakgrunn av dine egne verdier, så påvirker det hva du står for, hva du gjør, hvem du er sammen med og hvordan du oppleves – og du kan oppleve mer harmoni i deg selv.

Dine verdier blir påvirket av hva hjernen din tar til seg av inntrykk, så vær bevisst hva du bruker tiden din på. Det kan fort bli din virkelighet.

Jeg anbefaler å lytte til denne podcasten om verdier, den oppsummerer temaet godt. On Purpose nr.172. Klikk HER for å komme til podcasten.

I denne podcasten snakker han om høyere og lavere verdier som han lærte om fra sin tid som munk. Høyere verdier har en oppløftende virkning i retning av lykke, mening og oppnåelse. Lavere verdier driver deg mot angst, depresjon og lidelse.

Her er en oversikt over høyere verdier:

 • Fryktløshet
 • Renhet I sinnet
 • Takknemlighet
 • Nestekjærlighet
 • Aksept
 • Selvoppofrelse
 • Grundige studier
 • Redelighet
 • Nøysomhet
 • Ikke vold
 • Veldedighet
 • Ærlighet
 • Fravær av sinne
 • Forsakelse
 • Perspektiv
 • Medfølelse med alle levende vesener
 • Unngå å lete etter feil
 • Tilfredshet
 • Godhet
 • Integritet
 • Målrettethet

Lavere verdier:

 • Grådighet
 • Begjær
 • Sinne
 • Ego
 • Illusjoner
 • Misunnelse

I løpet av dagen, vær bevisst på hva som påvirker deg negativt (vær ærlig med deg selv) og hva som påvirker deg positivt. Prøv så langt det lar seg gjøre å bruke mindre tid på det som påvirker deg negativt og mer tid på det du tror kan påvirke deg positivt. Det kan være alt fra det du gjør til hvem du tilbringer tid med. Gjør endringer underveis om noe ikke virker som det skal. Ta deg tid til å få klarhet i hva som er dine verdier, det vil hjelpe deg til å leve ditt liv, gjøre det som er riktig for deg, finne flokken din og stå imot påvirkninger utenfra.

Trine ♥

Legg igjen en kommentar