trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Er du en mobber eller har du blitt utsatt for mobbing?

Det har ikke blitt mindre mobbing de siste årene dessverre, selv om det er nulltoleranse i skolene. Den svært synlige voksen mobbingen som pågår på nett gjør vel ikke saken bedre. Gode normer, verdier og holdninger kommer ikke av seg selv, det må læres fra ung alder. Det er da jeg tror vi får et varmere og mer inkluderende samfunn. 

En ting som ofte stemmer er at om du har det bra med deg selv – så har du ikke behov for å mobbe eller krenke andre. Konklusjon: det er mange som ikke har det bra med seg selv.

Det er alltid to sider av mobbing. Den som mobber og den som blir mobbet og det er mange måter å mobbe og føle seg mobbet. 

Hva slags adferd kan oppfattes som mobbing? 

  • Utestenging/ekskludering/forskjellsbehandling
  • Blikking/truende kroppsspråk
  • Ryktespredning/baksnakking
  • Diskriminering av ulikheter
  • Stygge kommentarer (personlig eller på nett)
  • Lite eller ingen aksept av annerledeshet
  • Diverse fysisk vold

Sluttresultatet er uansett det som betyr noe, altså at et annet menneske føler seg mobbet. 

Hvilke holdninger folk har til andre menneskers troer og overbevisninger har mye å si for å bekjempe mobbing. Det å ha respekt og forståelse for andre menneskers valg i forskjellige sammenhenger, selv om valgene ikke er de samme som dine vitner om at du godtar at andre er forskjellig fra deg. Det å ha en slik holdning til alle du møter og kanskje vise nysgjerrighet og medfølelse isteden og for å dømme, kan ha en anti-mobbe effekt. For i bunn og grunn så er alle annerledes fra hverandre. Å være annerledes er å være menneske.

Hvis vi går tilbake til hvorfor mobbing oppstår og tar utgangspunkt i følgende påstand. Mobbing skjer som oftest når mobberen er i en lite ressurssterk tilstand. Da kan det være lettere å forstå. Det vil ikke si at vi skal akseptere mobbing. Når vi vet det, så kan vi i noen sammenhenger med en god verktøykasse velge hvordan vi skal reagere på mobbing. Husk at den eneste personen vi kan styre er oss selv og våre egne valg. Noen ganger vil det være riktig å si ifra til den du opplever mobber deg, fordi ikke aller er klar over at de gjør noe som oppleves som mobbing. Eller så kan det være riktig å si ifra til noen som kan hjelpe deg (på skole eller arbeidsplass) og i andre tilfeller kan valget bli å ignorere og kanskje tenke at dette handler ikke om meg, men den som mobber. Måten vi reagerer på kan også ha noe å si for hvordan det utvikler seg videre. 

Du kan stort sett velge hvem du omgås og har du mennesker i din omgangskrets som du føler deg mobbet av, så er spørsmålet om dette er en person du ønsker å ha i livet ditt. Er det bra for deg å bruke tid på folk som drar deg ned, og får deg til å føle deg dårlig og ikke god nok? Tenk litt på det i alle sammenhenger både på skole, jobb, fritid og sosiale medier. Hva kan du gjøre annerledes for å bruke mindre tid på slike mennesker? Noen ganger har vi dessverre ikke noe valg. Er det et eller flere mennesker du må forholde deg til på skole eller jobb, så kan det være riktig og viktig å si ifra og eventuelt få hjelp til hvordan du skal takle det om dette menneske mobber deg. Legg gjerne en plan for hvordan du skal gå frem, det kan hjelpe deg til å takle situasjonen på en bedre måte. 

Er du en som mobber andre, så vil jeg anbefale deg å søke hjelp for å endre adferd. Det å være en person som lar dine egne problemer gå utover andre, vil på et eller annet tidspunkt komme tilbake til deg som en boomerang. Før det går for langt og din adferd lager livsvarige spor hos et annet menneske, som potensielt sett kan bli alvorlig – ta grep. Husk at dette også vil gå ut over ditt omdømme. Er det en slik person du ønsker å være og bli oppfattet? Det er enklere enn du tror å gjøre noe med egen adferd. Første steg er å innse at du ikke vil være en mobber, men kanskje heller en sympatisk og empatisk person. Så vil det kreve innsats og vilje til å gjøre en atferdsendring og til slutt så er det bare å gå ut i verden og spre vennlighet og glede. Husk at det du sender ut til omgivelsene dine, det får du tilbake. 

Lykke til! 

Trine 

Vil du ha litt gratis inspirasjon? Bli med på Diametas kvarter, der Trine snakker om selvfølelse. Dato: 9. mars klokken 20.00. Meld deg på HER!

Trine Øfsti Bråten er grunnlegger, eier, coach, kurs- og foredragsholder for Diameta. Diameta har flere tjenester for å hjelpe mennesker til en god psykisk helse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt!
Trine Øfsti Bråten er grunnlegger, eier, coach, kurs- og foredragsholder for Diameta. Diameta har flere tjenester for å hjelpe mennesker til en god psykisk helse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt!

Det er stengt for kommentarer.