trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

BREV TIL ERNA SOLBERG

| 2 kommentarer

Jeg har skrevet brev til Erna Solberg i forbindelse med psykisk helse i skolen, og jeg fikk svar!!! Dette blir spennende 🙂

Lenke til brevet 

KLIKK PÅ LENKEN OVER.

Hva er din mening?

♥ Trine

Her er det som står i brevet, i en litt forkortet utgave:

FOREBYGGENDE ARBEIDE OG TIDLIG INNSATS!

Når jeg leser den politiske plattformen til vår nye regjering blir jeg optimistisk. Det står under pkt. 3 – Barn, familie og inkludering – at de vil bygge deres politikk rundt prinsippet om forebyggende arbeid og tidlig innsats for å sikre gode oppvekstvilkår. DETTE ER FANTASTISK!
Når det gjelder pkt. 12 – Kunnskap og skole – så er det flott at de vil satse mer på at skolen skal ha som mål å sikre alle elever grunnleggende ferdigheter når det gjelder å lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, samt bruke digitale verktøy.

Jeg mener det er en viktig ting de glemmer. Det står i opplæringsloven §9a-1 at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Jeg mener det er spesielt viktig å legge vekt på det psykososiale miljøet. Det står i §9a-3 at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Jeg jobber på en skole i Oslo som miljøarbeider og det er INGEN obligatoriske fag som fremmer det som står i §9a. Foreldre vet ikke engang om denne § som skal sikre barna deres oppbyggende sosiale ferdigheter. Dersom foreldre med barn som faller utenfor hadde visst om dette, ville de mest sannsynlig gå rettens vei for å få erstatning.

Alt jeg ser er brannslukking, og det er trist.

Jeg fikk lov å ha en 7 klasse i det jeg kalte psykisk helse/livsmestring, da jeg har bakgrunn og jobber som terapeut og mental trener. Jeg fikk barna til å skrive hva de hadde lært på slutten av skoleåret 2012. Dette var listen jeg fikk og hva elevene fikk ut av timene:

Flere positive tanker
Lære hvordan jeg hjelper andre
Roe ned
Bra for følelsene
Gir slipp på negative tanker
Hva som hjelper for helsen
Puste øvelser
Bedre søvn med konkrete øvelser som hjelper
Lærer mer om meg selv
Hvordan de skal klare seg i ulike situasjoner
Blir mer selvstendig – stå for egne meninger
Bedre selvfølelse
Blitt mer hyggelig mot andre
Tar ikke igjen om noen plager
Lære å tenke positivt om seg selv
Mer avslappet
Lærer nye ting vi ikke vet fra før
Vise respekt
Lærer noe som er viktig, slik at man kan forandre seg
Kontrollere sinne
Tenke godt om seg selv

En tankevekker er at disse barna hadde gått 7 år på skolen og alt jeg lærte bort var helt nytt for dem. Jeg mener det er viktig å skille dette faget fra andre fag, fordi det er viktig å ha fokus på at de lærer om seg selv og ikke norsk, samfunnsfag eller KRLE.

Her er et lite utdrag av det jeg mener barn bør lære seg i løpet av sin skolegang.

Hva er grunnen til at vi går på skole
Hvordan skal vi ha det godt i oss selv
Kommunikasjon med øvelser på hvordan vi gjør det i praksis
Indre dialog
Forståelse av følelser og hvordan håndtere egne følelser
Sorgbearbeiding og hva er sorg
Alle har sin oppfattelse og syn på hvordan verden er, viktig å respektere andres verden
Likeverd
God kjemi med andre mennesker
Hva er verdier og hvordan finne sine egne verdier
Læren om sansene våre og hva de gjør for og med oss
Ønsker, drømmer, Mål
Hva vil jeg bli når jeg blir stor
Hva er mine egenskaper og talenter
Avslappingsteknikker
Hva er selvfølelse
Hva er selvtillit
Selvhjelpsteknikker mm.

Jeg mener det å ha gode faglærere i dette faget er viktig for at det skal ha sin maksimale nytteverdi. Det er mange barn som allerede har falt utenfor, og for disse er det viktig å ha tilgang på kvalifiserte personer de kan prate med, også på skolen. Her har jeg sett store endringer hos enkelte elever etter kun et par samtaler.

Jeg mener dersom vi skal forebygge for å gjøre en endring, så må det gjøres på flere plan.

Nr. 1: Innfør et nytt obligatorisk fag i skolen som tar for seg god psykisk helse og livsmestring, samtidig som vi forebygger i familier. Da vil vi få flere barn som har god selvfølelse og tro på seg selv. Ringvirkningen vil bli at de også vil lære andre fag på en enklere måte.

Nr. 2: La foreldre gå på kurs for å lære hvordan de på best mulig måte kan styrke barna sine. Jeg holder en knapp på obligatoriske foreldrekurs når du skal ha barn.

Med disse enkle grepene vil landet vårt slippe å bruke milliarder på rehabilitering/brannslukking – på sikt. Dette er en investering i vår fremtidige helse, for enkeltmenneske og samfunnet.

2 kommentarer

  1. Tilbaketråkk: Blir du misunnelig eller sjalu ved å sammenligne deg med andre? | trinesblogg

  2. Tilbaketråkk: Nytt fag i Norsk skole – LIVET – Diameta

Legg igjen en kommentar