trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Vis respekt for andre mennesker!

| 0 kommentarer

I mange sammenhenger så koker det ned til å ha respekt for andre mennesker. Respekt handler om vår holdning overfor andre som viser at vi anerkjenner vedkommende som den de er. Jeg liker å tenke at da godtar og aksepterer vi at folk er forskjellige med ulike troer, holdninger, overbevisninger, egenskaper, talenter og hvordan vi ser på verden. Kanskje første steg til å ha respekt for andre mennesker handler om å respektere seg selv, så ha det i bakhodet – det er viktig.

Noen mennesker kan det selvsagt være lettere å miste respekten for, hvis de har meninger, syn, adferd og holdninger til omverden som er direkte ødeleggende for det vi opplever som positivt og bra for oss og samfunnet.

Hvis du ikke respekterer folk du har omgang med (det kan være familie, venner, bekjente, kjæreste, kollegaer, medelever, naboer), så er det lett at folka du ikke viser respekt for ikke føler seg GOD NOK som den de er. Kanskje begynner de å tenke – hva må jeg endre på for at jeg skal bli respektert? Når du begynner å endre deg selv for å «please» andre, så er det lett å miste respekten for deg selv – og det kan være ødeleggende for selvfølelsen.

Mangel på respekt kan ødelegge så mye. For eksempel i en familie der familiemedlemmene ikke respekterer hverandre, så kan samhold, forståelse, kommunikasjon og det å føle seg elsket bli mangelvare, vanskelig eller direkte ødeleggende.

Snakk om respekt i familien, blant kollegaer, blant elever i skolen, blant venner, i kjærlighetsforholdet eller der det er viktig og nødvendig.

💡Tenk – hvordan ønsker jeg å bli respektert og hvordan kan jeg vise respekt for andre?

For å kunne ha respekt for andre, så er det viktig å forstå den du har en relasjon til. For eksempel så er det viktig å finne ut hva som er viktig og riktig for den andre – da er det lettere å forstå. Det kommer selvsagt an på hvilken relasjon dere har, hvor dyp forståelse du trenger for å respektere vedkommende. Er du i tvil, så snakk sammen, vær nysgjerrig og vis at du er interessert i å forstå. Bare dette kan gjøre underverker for deg og den du ønsker å vite mer om. Dette kan helt klart føre til bedre relasjoner, mer empati og gjensidig respekt, som også vil bidra til at du og den andre føler dere sett, anerkjent og god nok som den dere er! ❤️

Trine ♥

Legg igjen en kommentar