trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Skolestart!

| 0 kommentarer

”Jeg gleder meg til å begynne i fjerde klasse og savner vennene mine og læreren min” – sier Samuel min yngste sønn til meg når det nærmer seg slutten på ferien. Det gleder meg og mitt mammahjerte å høre at han trives på skolen, har mange gode venner å leke med, har en fantastisk lærer og opplever et godt klassemiljø.

Det er nok mange som føler det likt som min sønn, og godt er det! 🙂

MEN, det er nok også endel som av ulike årsaker gruer seg til skolestart! Eksempler kan være å grue seg til å møte klassekamerater som mobber, grue seg til å ikke forstå det læreren prøver å lære bort, grue seg til å ikke ha venner, grue seg til å være alene i friminuttet, grue seg til å stå opp fordi de ikke har det så bra hjemme, grue seg til å ikke mestre det andre barn mestrer, grue seg til å få kjeft, grue seg til å føle seg annerledes enn andre og ikke passe inn eller grue seg til å ikke føle seg god nok. Jeg blir jo helt nedstemt bare av å skrive om det…

Barn og ungdom er på skolen 5 dager i uka og i småskolen er noen er der fra halv åtte til halv fem alle dagene. Det er lenge å bruke på noe som ikke føles bra. Det kan i verste fall føre til depresjoner, angst, somatiske plager, psykiske lidelser, dårlig selvfølelse etc.

Et godt klassemiljø er viktig for sosial kompetanse, trivsel, vekst og læring i skolen. Den jobben skal de som jobber på skolen og i ledelsen skape for elevene. Politikerne skal legge til rette for at de kan gjøre den jobben til det beste for barna. Det er også foreldrenes oppgave å sørge for at barnet/ungdommen kommer uthvilt på skolen, med næringsrik mat i kroppen, med et positivt syn på læring, god oppdragelse og uten så store bekymringer at det påvirker dagen. Det er derfor viktig med et samarbeid mellom skole og hjem. Lærere og foreldre er de personene elevene ser mest i oppveksten og er derfor de viktigste rollemodellene for barn og unge slik jeg ser det. Alt læreren og foreldrene gjør har en betydning og påvirkning på barn og ungdom.

Vil du at barnet ditt skal trives på skolen og glede seg til å begynne på skolen igjen etter ferien? Selvfølgelig vil du det. Det gjør også alle de andre foreldrene i klassen og på skolen til barnet ditt. Det vil si at hvis du som forelder er en god rollemodell for barnet ditt ved å være ikke dømmende ovenfor andre barn og foreldre, så kan det i seg selv bidra til mindre mobbing og flere vennskap. Husk at dårlige holdninger har lett for å spre seg og det handler ikke bare om at ditt barn skal ha det bra, men at alle barn er like viktige og verdifulle. Alle barn har rett til å være seg selv. Alle barn har like mye rett til å lære. Alle barn har like mye rett til å trives på skolen. Alle barn er gode nok! Hvis alle bidrar, så vil flere glede seg til skolestart. 🙂

Læreren er som nevnt en av barnas viktigste rollemodeller og ikke minst den personen som skal lære barna våre det meste som har med det faglige å gjøre. MEN, andre ting som er vel så viktig for at læreren skal få formidlet fag. Lærerens evne til klassestyring, å se den enkelte elev sine behov, veilede og å inneha en viss oppdragende adferd i form av gode rutiner, regler, grenser, konsekvenser. Dette har også en påvirkning på barnet og dens evne til å ta i mot både sosial og faglig læring.

Jeg ønsker alle barn og unge et læringsrikt og spennende nytt skoleår med vennskap, fine minner og gode rollemodeller rundt seg.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta og Go´nok.

 

Legg igjen en kommentar