trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Jeg blir så forbanna…

| 4 kommentarer

Jeg blir skikkelig forbanna når jeg hører om barn som slår eller blir slått på skolen. Både fysiske og psykiske slag setter varige og vonde spor. 🙁 De negative konsekvensene kan være redsel, dårlig klassemiljø, lite tillit til voksenpersoner, lav selvfølelse, angst etc.

Tenk deg selv; du er på jobb og har egentlig en ganske fin dag. Plutselig kommer det noen bort og slår deg, kaster deg inn i veggen, spytter på deg, krenker deg psykisk eller lignende. Hva ville sjefen gjort? Mest sannsynlig ville den som slo fått sparken. Hva ville du gjort? Kanskje anmeldt saken til politiet.

Hva skjer i skolene der dette fortsatt er tilfelle? Litt kjefting, veldig lite eller ingenting.

Det er nye regler fra 2017 når det gjelder krenkelser og mobbing på skolen. Her er hva kunnskapsdepartementet skriver:

Individuell rett og nulltoleranse

 • Viderefører elevenes individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A-2) opplæringsloven.

 • Elevenes egen opplevelse er avgjørende

 • Lovfester at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (§ 9 A-3)

Det er faktisk LOVFESTET at skolen skal ha NULLTOLERANSE, da synes jeg det er veldig rart at jeg fortsatt hører om barn som slår og blir slått fysisk og psykisk.

Hva er så årsaken til at barn oppfører seg dårlig mot hverandre? Det er det nok ikke et enkelt svar på, men at årsak må undersøkes er jeg ganske sikker på er viktig. Direkte tiltak i hver enkelt sak er avgjørende og et mer langsiktig perspektiv med å bygge et godt psykososialt skolemiljø er både forebyggende og verdifullt for den enkelte, miljøet og samfunnet.

Min erfaring etter å ha jobbet med barn og unge i mange år er at målgruppen virkelig liker og hungrer etter mer kunnskap og læring om temaer som:

 • sosial kompetanse
 • hvordan de kan kommunisere med andre på en god måte
 • sin egen identitet
 • livsmestring
 • mental trening
 • strategier for god psykisk helse
 • hvordan være en god venn
 • hvordan styrke og opprettholde en god selvfølelse
 • hva som skal til for å konsentrere seg og lære på skolen
 • at de er unike med sine egenskaper og talenter
 • hvordan håndtere tanker og følelser
 • konflikthåndtering
 • hva som er viktig for dem
 • hvordan de kan leve et godt og verdifullt liv med god helse

Denne læringen fører til at barn og unge får en indre tro på at:

 • de er unike
 • de er trygge i seg selv
 • de er gode nok
 • de er verdifulle

Når et barn eller en ungdom har slike overbevisninger, så vil det være lettere å ha gode relasjoner til andre som gjør det enklere å leve i et fellesskap.

En viktig ting å huske på til slutt:

Jeg mener vi absolutt er nødt til å sette dette inn i et større system slik at alle får den samme læringen, med samme faglige tyngde fra den som underviser. Dette er et livsviktig fagfelt der det MÅ være dyktige folk som kan faget sitt, akkurat på samme måte som at vi har dyktige norsklærere, mattelærere osv.

Det holder dessverre ikke å si at det er opp til foreldre, for etter hva jeg har erfart så er det svært få foreldre som innehar tilstrekkelig kompetanse rundt disse temaene. En annen faktor er at barna ikke alltid hører på foreldrenes forsøk på å lære dem disse tingene. Du som forelder skal fortsette å gjøre hva du kan, evner og kommer igjennom med og en av de viktigste læringene du gjør er å være en god rollemodell. Barn følger ikke regler som ”gjør hva jeg sier, ikke hva jeg gjør”. De tar etter oppførsel, dine handlingsmønstre, holdninger, troer og overbevisninger.

Trine ♥

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar