trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Har du vurdert å droppe ut av videregående skole?

| 0 kommentarer

Jeg har ikke tall på hvor mange ungdommer jeg har snakket med om dette temaet. Mange har helt seriøst vurdert å droppe ut av videregående skole og dessverre så er det en del som ikke forstår konsekvensen av å droppe ut.

Jeg har full forståelse for at det som kan virke som helt uutholdelig med å gå på skole, kan være grunnen til at du ønsker å bare gi opp. Kanskje er det presset, miljøet som ikke passer deg, du er lei av skole, at du tenker at du ikke er god nok osv. Det er uendelig med grunner, og du står kanskje midt oppe i dette – og det kan føles ensomt og frustrerende. Den eneste løsningen som kanskje frister er å droppe ut.

Jeg har en indre drivkraft som er å hjelpe barn og ungdom gjennom å styrke og opprettholde god selvfølelse, og også bidra til at foreldre og lærere kan gjøre det samme. Det gir meg en enorm glede å være en person som kan gjøre en forskjell for denne målgruppen, om det er i direkte kontakt, via foreldre, støtteapparatet rundt eller gjennom firmaet mitt Diameta. Dette gjør også at jeg tåler mye jobbing, motgang og endring som skal til for at jeg kan komme meg steg for steg nærmere målet mitt. Jeg ser på de små skrittene i hverdagen som seire og tar med meg læring når jeg gjør feil. Hvis jeg ikke lærer av mine feil, så gjør jeg feilene om igjen og det har selvfølgelig skjedd flere ganger. Grunnen til at jeg forteller om dette er viktigheten av å ha mål i livet ditt som motiverer og inspirerer deg.

Tenk litt på et helt konkret mål du har for fremtiden din, noe som virkelig motiverer og inspirerer deg og skriv det gjerne ned. Hva ønsker du for eksempel å jobbe med? Hva er viktig for deg? Hvem ønsker du å være? Hvorfor velger du dette målet? Hva gir det deg som er positivt? Hva gir det samfunnet som er positivt?

Utforsk hva du trenger å gjøre for å komme nærmere målet ditt. I de aller fleste tilfeller så trenger du å fullføre videregående skole. Du trenger ikke dette bare for vitnemålet sin skyld og for å komme deg inn på videre studier, men også for å modnes som menneske. Hvis noe er utfordrende på skolen og trengs å endres, så er det du som må si ifra og gjøre justeringer. Stemmen til elevene er viktig for at lærerne skal klare å tilrettelegge undervisningen. Mye av det du lærer på videregående skole skal gjøre deg i stand til å ta steget inn i voksenverden, med mer kunnskap og trygghet i deg selv. På veien mot et mål, er det alltid delmål. Kanskje er det også andre ferdigheter du trenger å tilegne deg. Det å ta med læringen når du gjør feil er en god strategi og et steg i riktig retning.

Vær bevisst på hva du forsaker og hvilke konsekvenser det har for deg å ta valget om å slutte på skolen.

Trine ♥

 

Legg igjen en kommentar