trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Har det blitt like vanlig å ha depresjon og angst som forkjølelse?

| 4 kommentarer

Ny rapport fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser har økt med 40% de siste 5 årene blant jenter mellom 15 og 20 år. De vanligste lidelsene er depresjoner, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Årsakene vet de ingenting om dessverre.

Jeg skal ikke spekulere i årsaker, selv om jeg har dannet meg mine egne erfaringer i jobbsammenheng etter å ha arbeidet i mange år med nettopp denne målgruppen.

Det jeg derimot kan si er at jeg tror, håper og ønsker at langt færre av disse skulle hatt en psykisk lidelse som diagnose.

Jeg stiller meg undrende til å sykeliggjøre og sette diagnoser på noe som i noen tilfeller kanskje bare er en naturlig del av livet. Som kanskje kunne vært håndtert uten legebesøk og medisinering.

Vi har alle et ansvar for vår egen psykiske helse og foreldre har i følge loven et ansvar for barnets psykiske helse. Jeg mener også at mediene har et ansvar når de skriver om det som påvirker den psykiske helsa til folk. Ved et for stort fokus på at folk er psykisk syke, så vil det i seg selv forårsake en smitteeffekt som kan gjøre mer skade enn den er informativ. Det å speile seg i andre folk rundt seg og samfunnet er helt vanlig. Når man ser at andre sliter psykisk kan det være nok til at man selv begynner å tvile og føler man er i samme situasjon. Dette kan føre til at man blir overbevist om at man har fått en psykisk sykdom når man egentlig kanskje bare opplever normale følelser og reagerer på ting som skjer i livet.

Jeg mener det er for mye fokus på å snakke om problemene med den psykiske helsa til folk og alt for lite fokus på hvordan vi kan forebygge, hjelpe, styrke og lære barn og ungdom å finne mening og håndtere hverdagene i livet. Det å ha en god selvfølelse, ha tro på seg selv og tenke/føle at jeg er god nok som den jeg er er utrolig viktig for den psykiske helsa. Det er viktig å akseptere at det å ha en dårlig dag eller uke for den sakens skyld er greit uten at du blir sendt til legen og proppet full av antidepressiva. Det å være bevisst på at det kan finnes andre muligheter for å få hjelp er viktig. Det å ha et støtteapparat som kan bidra til løsninger, gode rutiner, endring, forståelse og støtte er viktig.

Har du mulighet, så ta ansvar for din og barnet ditt sin psykiske helse. Den er like viktig og trenger like mye fokus som den fysiske. Mental trening som det også kalles når man har fokus på den psykiske helsa, er ikke så komplisert som man tror – men du må lære deg hvordan og du må trene den på lik linje som den fysiske helsa. Det er en investering for livet å lære seg hvordan du kan støtte barnet/ungdommen sin psykiske helse.

Til slutt: Jeg kjenner til og anerkjenner at det er mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp fra psykiatrien. Jeg har stor respekt for den jobben som gjøres når den blir gjort på riktig måte for den enkelte og slik at den enkelte kan finne mening med livet sitt.

Trine ♥

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar