trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Hvorfor er det slik at alle fag teller like mye på vitnemålet?

| 0 kommentarer

Først og fremst – et fag som absolutt burde bli satt inn på timeplanen allerede fra første klasse, men som ikke burde måles i karakter er selvfølelse. Hvem er jeg, hva føler jeg om meg selv, mestring, motivasjon, vennskap, kommunikasjon, verdier, holdninger, empati, følelser, tanker, psykisk helse, fysisk helse, følelsesmestring, konflikthåndtering, gode verktøy i hverdagen, mestring av livet etc. Dette kaller jeg grunnleggende ferdigheter som er en forutsetning for videre utvikling og læring.

Alle barn og ungdom skal lære seg basiskunnskaper på skolen og basisfag er viktige. Når det gjelder fag som musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og diverse valgfag så er det veldig viktig å lære seg dette for dannelsen av hele mennesket, men ikke i alle sammenhenger avgjørende for om du klarer deg videre i livet. Endel av disse fagene er også basert på talent. Noen mennesker er rett og slett ikke så musikalske som andre eller har et talent innen idrett.

I følge folkehelserapporten 2014 så er det mellom 150 til 200 000 barn og unge som har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Hvis vi topper dette med alle dem som stresser med karakterpress, så blir nok tallet betydelig større.

Kunnskapsløftet 2006: Elevene skal i arbeidet med fagene tilegne seg de grunnleggende ferdighetene, som er forutsetninger for videre utvikling og læring. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

Det som er viktig for videre utvikling og læring er forskjellig fra et menneske til et annet. Det vil også evnen til å få gode karakterer i alle fag som teller p.t. for å komme seg videre i livet. Det er ikke alle som klarer å få 5 i kroppsøving. Det er veldig leit for en elev som ”må ha” 5 i kroppsøving for å komme seg inn på skolen han/hun vil gå på, og som ikke får det til. Hva gjør det med mestringsfølelsen til eleven? For noen er det mer enn nok å mestre alt som skal læres i basisfagene som matte, norsk, engelsk og samfunnsfag. Alle disse ungdommene skal finne sin vei i livet, de skal utvikle seg til selvstendige individer som skal finne sin retning innenfor arbeidslivet. Ja, vi skal lære mye på skolen for å få et godt grunnlag for et godt liv, MEN:

Hvorfor må alle fag telle like mye på vitnemålet?

Dersom en ungdom kommer på skolen uten et godt fundament eller en god selvfølelse, så kan det være en stor utfordring å konsentrere seg, lære nye ting, være en god venn eller oppføre seg bra mot andre. 

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten

Trine Øfsti Bråten

Legg igjen en kommentar