trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Hvordan få slutt på erting og mobbing.

| 4 kommentarer

Eksperter sier det er 60000 skolebarn som mobbes hvert år. Tenk dere hvor mange barn som blir ertet og plaget..

Når går det over fra erting til mobbing? Jo, når vedkommende blir utsatt for negative handlinger over tid.

Barn kopierer voksne. Bare se på deg selv i forhold til dine foreldre, eller dine barn i forhold til deg selv. Noen fellestrekk finner du.

Hvem sitt ansvar er det at det blir slutt på mobbing?

I avisene står det om mobbing på arbeidsplasser, i media, blant politikere, osv. Da er det ikke så veldig rart at barn tar etter voksne og tror det er greit å mobbe, eller at andre voksne bare fortsetter og tar igjen. Bare se i kommentarfeltene rundt omkring i sosiale medier, det finnes et hav av NETT TROLL. Hva er så grunnen til at vi proppes full av DÅRLIGE nyheter hele tiden, hvor fokuset er å TA andre personer og rakke ned på andre mennesker? Dette lurer jeg veldig på, hvor kommer det fra? Over til riktig fokus! Vi voksne må gå foran som gode eksempler slik at barn kan kopiere gode holdninger og væremåter. Altså det må skje en holdningsendring i samfunnet vårt.

Det er mye fokus på den som blir mobbet og det er flott 🙂

Det må også fokuseres på den som mobber. Det er ofte en grunn til at den som mobber er slem mot andre. Jeg skal ikke gå inn på hvilke grunner det kan være. Det er forskjellig fra barn til barn. MEN, ta tak i den som mobber og hjelp den med det den trenger hjelp til og til å bli en bedre person. Det må settes inn flere ressurser i skolene for å håndtere dette. Det bør også kobles inn noen som snakker med familien til den som mobber. Det er stadig vekk barn som blir flyttet til andre skoler på grunn av mobbing, dette er en form for brannslukking. Vi trenger å forebygge og jeg gjentar skape holdningsendringer.

Når det gjelder de som blir mobbet, så må disse få riktig oppfølging. Her er det viktig at det er kvalifisert personell som håndterer dette, samtidig som familien får oppfølging.

Mobbingen starter ofte med erting og utvikler seg over tid. Jeg tror det er viktig å lære de som blir ertet hvordan de kan håndtere dette, slik at det stopper før det går over til mobbing. Jeg har tre forslag til hvordan barnet selv kan håndtere det:

  1. Overse den som erter. Det å ikke gi det oppmerksomhet vil i mange tilfeller gjøre at den som erter ikke synes det er så morsomt å erte. Over tid blir det kjedelig å erte en som ikke bryr seg. Om barnet synes det er følelsesmessig vanskelig, så snakk med en voksen etterpå.
  1. Installer en positiv setning hos barnet når ertingen skjer. La barnet være med å lage setningen selv. Dette kan være positive egenskaper barnet har. Når barnet har laget setningen, og sier den selv, så kjenner de en god følelse inni seg. Da er setningen riktig. La barnet kjenne på følelsen samtidig som de sier setningen. Øv på dette med barnet samtidig som barnet ser for seg en situasjon der de trenger det. Når barnet blir ertet, så skal setningen poppe opp i hodet, og barnet skal overse den som erter.
  1. Konfronter den som erter. Si for eksempel: «jeg synes ikke det du sier nå er ok, jeg vil at du skal slutte». (Det er ikke alle barn som er tøffe nok til å velge denne varianten.)

Til slutt vil jeg bare si at jeg er optimistisk, jeg har jobbet tett med barn i snart fire år og har hatt ca. 300 barn på kurs/foredrag eller undervisning. Jeg ser at barna er villige til å gjøre endringer for å få det bedre, de synes det er spennende å lære verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet. Bli med du også da vel og skap en holdningsendring i samfunnet. #StoppMobbing #DuErGodNok #DetErLovåBrySeg

♥ Trine

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar