trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Forslag til håndtering av mobbesaker i skolen!

| 0 kommentarer

Påstand: Barn som mobber har det ikke godt inni seg. Forskere sier at barn som mobber kan få store problemer senere i livet.

Ta vare på den som blir mobbet og hjelp barnet med hvordan det skal håndtere mobbingen og det som har skjedd. Lav selvfølelse er en av konsekvensene ved å bli mobbet, så det å styrke selvfølelse er viktig og en vesentlig del av oppfølgingen til barnet. Barn som blir mobbet skal ikke under noen omstendigheter straffes for at de blir mobbet ved å måtte bytte skole, sitte utenfor rektors kontor, være inne i friminuttet eller lignende. Dette er brannslukking.

Forslag til håndtering av mobbesaker i skolen: Når noen blir ertet eller plaget over tid defineres det som mobbing. Hjelp den som mobber! Så fort mobbing blir avdekket, skal det settes inn ressurser på den som mobber og han eller hennes familie. En person fra den instansen som er riktig skal ta kontakt med familie og dra på hjemmebesøk. Det kan for eksempel være skole, barnevern eller BUP. Dette er såpass viktig forebyggende arbeide at det gjerne kan opprettes egne stillinger til denne type jobb. På hjemmebesøket skal det kartlegges årsak til mobbing. En av årsakene kan være at barnet har lav selvfølelse, forsøker å hevde seg selv eller vil ha oppmerksomhet. En annen årsak kan være at det er familiære forhold som ligger til grunn for at barnet ikke har det godt. Det kan være utallige andre grunner til at barn mobber, og det er derfor viktig å finne årsak. På den måten vil barnet få best mulig hjelp. Aktuelle tiltak skal settes i verk både ovenfor barnet og i familien.

Barn skal vokse opp til å bli selvstendige individer og det er derfor viktig å lære dem at deres handlinger har konsekvenser. Sånn er det når vi er voksne også. Dersom en arbeidstaker mobber en annen arbeidstaker kan han eller hun få oppsigelse. Dersom noen truer slik at det fremkaller frykt hos andre mennesker kan føre til politianmeldelse. Det er derfor veldig viktig at man håndterer mobbesaker på en proff og lik måte i hele samfunnet vårt. Alle barn skal vite hva som skjer dersom de mobber andre. I dag er det helt tilfeldig hva som skjer og hvilke rutiner hver enkelt skole forholder seg til og hvilke tiltak de setter i gang.

Jeg oppfordrer deg som leser til å dele videre, vi må få bedre rutiner for å følge opp mobbing og ikke minst for å få slutt på mobbing. Min påstand er at det ikke er så mange hverken foreldre eller barn som vil ha hjemmebesøk fordi barnet deres eller de selv har mobbet andre. Jeg tenker dette er en fin måte å forebygge, samt avdekke forhold hos barn som ikke har det godt.

Trine ♥

childs buillying little kid

Legg igjen en kommentar