trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

VG helg reportasje om Barnekurs for god selvfølelse

| 0 kommentarer

Barnekurs for god selvfølelse hadde besøk av VG i November. Reportasjen sto i VG Helg den 10.januar. Akkurat samme dag som Diameta startet opplæring av nye kursholdere som skal holde dette kurset rundt omkring i Norge. Et bra sammentreff syntes jeg 🙂

Her er teksten som sto om Barnekurs for god selvfølelse.

Åtte par barneføtter tramper i utakt. Foran dem, på gulvet i det lille undervisningsrommet på Eterfabrikken på Bogerud i Oslo, står Trine Øfsti Bråten. – Femti. Femtien. Femtito. Hvor mange klarer vi?, spør hun entusiastisk. Bråten er coach i den alternative psykoterapiformen nevrolingvistisk programmering (NLP), og har nettopp forklart hvordan koordinasjonsøvelsen barna er i gang med, kryssgang, kobler venstre og høyre hjernehalvdelen sammen. Da skjerpes konsentrasjonen.

Bråten, som også er miljøarbeider, arrangerer det hun kaller Barnekurs for god selvfølelse. På det seks timer lange helgekurset VG Helg besøker noen uker før nyttår, lærer barna i alderen åtte til 13 å sette seg mål, motivere seg til skole, tenke positivt og mestre sinne. Med lukkede øyne blir barna bedt om å beskrive farge og form på en vanskelig følelse de har hatt. Er den rund eller firkantet? Hvor i kroppen er den plassert? Deretter skal barna se for seg at de flytter følelsen ut av kroppen og kvitter seg med den.

Totalt har Bråten hatt over 300 barn på kurs, og presiserer at hensikten ikke er å coache barn.  – Dette er overføring av verktøy som barna kan bruke for å håndtere hverdagslige utfordringer. Det er på ingen måte terapi. Barn med traumer eller psykiske problemer henvises direkte tilpsykolog. – Jeg vil at barna skal gå ut herfra med en trygghet en visshet om at de har ressursene til å hjelpe seg selv. De skal sitte igjen med følelser av glede, mestring, trygghet og positivitet, sier Bråten.

Kamilla Glomsrud Hill har fulgt sønnen Storm (8) på kurs. Hun er en av to foreldre som følger undervisningen fra bakerste rad. – Jeg ble nysgjerrig på hva kurset kan gi gutten min. Han trenger også å få bedre selvfølelse. Han kan ofte si: ”Jeg er ikke god på det og det”, forklarer hun. – Det viktigste jeg håper han kan ta med seg fra denne helgen, er å vite at han er bra nok, akkurat sånn som han er. Det er nok å bare være Storm.

Cathrine Lie Strand fra Sandvika har fulgt datteren sin, Marthe (9) på kurs denne helgen. Selv sitter hun i et rom ved siden av for å ta unna litt jobb. Som mange andre har jeg brukt lang tid på å finne ut at jeg er god nok akkurat som jeg er. Hvis Marthe kan lære seg det litt før jeg gjorde, så er det helt topp. Hvis hun tidlig kan oppleve å ha flere muligheter, så tror jeg hun blir modigere og tøffere.

PÅ BOGERUD har Trine Øfsti Bråten stilt barna et stort spørsmål. Hva er viktig for deg? På tavlen har hun tegnet en stor sirkel. Både venner, familie, skole, trening og leking har fått sinplass i sirkelen, sammen med barnas innspill om hva som er viktig for at de skal ha det bra på de ulike arenaer. – Denne øvelsen er kjempefin å gjøre hjemme. Da viser dere foreldrene deres hva som er viktig for dere. Bråten tror kursene hennes ikke bare er viktig for det enkelte barnet, men at det vil gagne samfunnet på sikt. – Kanskje kan vi få færre ungdom som dropper ut av videregående skole, færre folk på attføring og flere folk jobb.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk telefonen fra journalist Torhild Ribe i VG, det var jo litt skummelt, men mest av alt veldig gøy. Nå skal vi gjøre alt i vår makt for å lære bort verktøy til barn for å styrke selvfølelsen. Vi søker enda flere kursholdere da vi har mange barn som venter på kurs. SE HER! Jeg mener alle barn kan nyte godt av å gå på kurs, ikke bare de med utfordringer. Ringvirkningene vil bli mye større dersom alle går på kurs, det vil nok til og med ha en positiv effekt på foreldrene. 🙂 Jeg mener ikke at barn skal lære foreldre, men tilbakemeldingene jeg får fra foreldre er: ”det er ofte lettere at barnet mitt hører og lærer fra andre enn meg”. Jeg er også opptatt av at foreldre skal ha verktøy for å hjelpe barna sine og derfor tilbyr vi også Minikurs for foreldre en forlengelse av Barnekurs for god selvfølelse. Foreldrene er viktige rollemodeller i et barns liv.

Etter mye pågang fra foreldre med barn under aldersgruppen 9 – 13 år, så vil vi endre aldersfordelingen på kurset. Den nye aldersfordelingen vil bli 7 – 9 og 10 – 13 år.

Trine ♥

 

Legg igjen en kommentar