trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Selvfølelse på en skala fra en til ti….

| 1 kommentar

Når vi skal finne ut hvordan det står til med selvfølelsen til et barn/ungdom eller en voksen så kan vi spørre følgende spørsmål. På en skala fra en til ti hvor ti er best hvilket tall på skalaen har du i forhold til din selvfølelse? Det er ikke alle som vet hva selvfølelse er, så la meg forklare det først.

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv og hvor verdifull du synes at du er.

Dersom du skal spørre barnet (les: barn og ungdom) dette spørsmålet, (og i noen tilfeller vil barnet svare 10 fordi barnet tror at det er riktig svar) da kan du som forelder spørre litt mer utdypende. ”Hvilke gode følelser har du om deg selv”? ”Hva er det som er verdifullt med deg”? ”Hva er det som er bra med deg”? Spør alltid ”hva mer” på disse spørsmålene slik at du får en bekreftelse på at barnet føler gode ting om seg selv. Dersom barnet har vanskelig for å svare på dette, kan det være at tallet egentlig skal være litt lavere. Be da barnet tenke seg om en gang til og forklar igjen hva det betyr å ha ti på skalaen.

Dersom barnet svarer for eksempel fem, spør så barnet ”hva er det som skal til for at du kommer lengre opp på skalaen og at du får bedre følelser om deg selv”? ”Hva mer”? Hva er det du trenger for å føle deg mer verdifull? Hva mer? Her kan du med litt tålmodighet komme frem til det som kan være en eller flere utfordring for barnet. Kanskje føler barnet at det ikke har nok venner, kanskje føler ikke barnet at hun eller han får til noe, kanskje synes barnet at hun eller han er altfor mye sint, kanskje føler barnet at hun eller han ikke klarer å snakke med andre, kanskje føler barnet at det trenger mer oppmerksomhet, kanskje føler barnet at det tenker for mye negative tanker etc. Det kan være mange mange grunner til at et barn ikke har god selvfølelse.

Felles for alle, selv de som egentlig har god selvfølelse – er at selvfølelse er ferskvare. Det er noe som fort kan få seg en knekk, og derfor er det viktig å ha gode verktøy for å opprettholde en god selvfølelse. Det er også slik at alle barn, ungdom og voksne mennesker egentlig vil ha god selvfølelse som fører til at de kan ha det bra i livet sitt.

«Se og respekter barnet for den det er, ikke for den du tror eller vil at det skal være» – Trine Øfsti Bråten

Det er ikke alltid voksne mennesker, foreldre eller lærere rundt et barn eller ungdom vet hva selvfølelse er eller har god selvfølelse selv. Hvordan skal det da være mulig å bygge god selvfølelse hos et barn eller en ungdom dersom de rundt barnet har dårlig selvfølelse selv og ikke vet hva de skal gjøre?

Vi trenger forebyggende kurs og aktiviteter slik som Barnekurs for god selvfølelse og Ungdomskurs for god selvfølelse, fordi det er et supplement og en hjelp for barna/ungdommene og foreldrene til barna/ungdommene. Dette er noe vi som holder på med dette ser og får bekreftelse på hver gang vi holder kurs. Barna synes det er kjempegøy, lærerikt, de vil på flere kurs fordi de blir sett, de vil at vennene skal lære dette, de får verktøy og da føler de seg viktige i sitt eget liv. Det er bedre å bygge barn eller å reparere voksne er det et ordtak som sier, og det er jeg helt enig i.

Trine ♥


Ungdomskurs_851x315 (1)

Én kommentar

Legg igjen en kommentar