trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Tre steg til bedre humør!

Humør eller stemninger betegner følelsespregede tilstander av en viss varighet som ikke nødvendigvis er rettet mot et bestemt objekt, slik som ved typiske emosjoner (sinne, glede). Mange ganger er årsakene ukjente for personen selv; de kan være utløst av hendelser som styrker eller svekker selvaktelsen, eller ha sammenheng med rent fysiske forhold (hormoner, helse, vær, årstid). Kilde: SNL

Vi er alle i et eller annet humør til enhver tid, bevisst eller ubevisst. Vi kan også ganske ofte sense hvilket humør andre er i.

  • Ta en sjekk innover, hvilket humør er du i idag? Er det av positiv eller negativ valør?
  • Hvordan påvirker humøret ditt deg selv?
  • Hvordan påvirker humøret ditt andre? 
  • Hvordan tar du tak i deg selv når du er i et typisk dårlig humør? 
  • Vet du at du faktisk kan påvirke humøret ditt? 
  • Hva slags humør vil du for det meste ha?

Det er ikke alltid så lett å være bevisst på hvilket humør man er i, samtidig så er det heller ikke alltid så enkelt å vite hvordan man kan gjøre noe med humøret sitt. Som alt annet så krever det litt selvinnsikt og trening å bli klar over hvilket humør man er i, før man kan gjøre et bevisst valg om å gjøre et forsøk på å endre humøret dersom det er ønskelig. Noen ganger er det kanskje ikke ønskelig, men om du synes det påvirker deg og de rundt deg negativt og ofte – så kan det være verdt å se litt nærmere på det. 

Tre steg:

1. Har du blitt nysgjerrig på å se litt nærmere på det nå, så kan du gjøre en test noen ganger om dagen over en periode for å bli litt kjent med humøret ditt. Spør deg selv på en skala fra 1 – 10 (der 10 er topp humør) Hvilket tall er humøret ditt på nå? Det er ikke alltid vi kan forvente å være på 10, men bestem deg for hvilket tall som er akseptabelt for deg. 

2. Dersom du har lave tall, så kan du reflektere litt over hva det er som påvirker deg. Det kan jo være så mangt og her kommer noen forslag: nyheter, været, hormoner, kosthold, en dårlig nyhet, andres humør osv. Er du i vedvarende dårlig humør, så kan det kanskje være lurt å ta en kikk på livsstil, livskvalitet og psykisk og fysisk helse.

3. Når du er blitt mer bevisst på humøret ditt og ønsker å gjøre noe for å komme i bedre humør, lag deg en liste over ting du kan gjøre som du vet vil bedre humøret ditt. Konkrete tiltak du enkelt kan ta i bruk kan være; å lytte til en sang du liker, gå en tur ut og få frisk luft og bevegelse, ringe en venn som du blir glad av å snakke med, meditere, si ting du er takknemlig for etc. Det vil være forskjellig hva som fungerer for oss, så her er det bare å teste ut og stryke vekk det som ikke fungerer. Legg til det som fungerer i din egen ting som forbedrer humøret liste og bruk listen helt bevisst for å komme i bedre humør eller holde humøret i balanse. Når du trener på og forbedrer humør over tid, så vil dette påvirke hvordan du har det og din livskvalitet vil forhåpentligvis også bli bedre. 

Jeg ønsker deg et riktig godt humør!

Trine 

Trine Øfsti Bråten er grunnlegger, eier, coach, kurs- og foredragsholder for Diameta. Diameta har flere tjenester for å hjelpe mennesker til en god psykisk helse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt!

Det er stengt for kommentarer.