trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Tentamenstiden = samme greia hvert år!

| 1 kommentar

Jeg snakker mye med ungdom i jobben min som mental trener og kursholder. Disse ungdommene har en ting til felles med jevne mellomrom, og det er tentamenstiden. Mange uker i strekk hvert halvår er det svært hektisk og hvilke konsekvenser har det for den enkelte? Kan dette gå utover karakterer og mål for fremtiden?

Resultatet jeg hører er at endel føler seg slitne og stresset. En av ungdommene som har vært hos meg sa: ”Jeg føler meg som en grå person som ikke har tid til å le og ha det gøy lenger”, ”Det er et totalt stress”. Denne ungdommen våkner opp og er sliten før skolen starter. Det siste som skjer på kvelden er noen ganger å gråte seg i søvn på grunn av alt som skjer på skolen.

Konsekvensene av dette kjøret er at det rett og slett kan bli for mye for noen ungdommer, noe som bidrar til at de kan få ulike stressreaksjoner. For mye stress er ikke bra for helse og livskvalitet (se forrige blogg om stress). Jeg tror helt ærlig ikke at skolen og lærerne bevisst ønsker å bidra til at ungdom utvikler følge problematikk som konsentrasjonsvansker, angst, depresjon, søvnproblemer mm. på grunn av for mye stress.

Grunnen til stresset enkelte opplever i disse dager er det som skjer på skolen under tentamenstiden, og noen ganger i andre perioder. For å holde tempoet oppe i forhold til læreplan har flere skoler tentamen, lekser, prøver utenom tentamen, fremføringer og innleveringer SAMTIDIG. Når dette kommer på en gang, så strekker rett og slett ikke tiden til. Det som kan skje er at elevene sliter med å rekke over alle gjøremål. Det i seg selv går utover karakterene. Når skolen og lærerne legger alt dette i samme periode, så er det fint om de tenker litt over konsekvensene det har og hvordan ungdommene rent praktisk skal klare å gjennomføre det. De kan jo kanskje lage en egen sannsynlighetsberegning for elevene sine? Er det fysisk mulig å rekke alt? Jeg mener at når skolen og lærerne forventer at elevene skal klare å gjøre alt dette samtidig, så må elevene kunne forvente at karakternivået justeres tilsvarende på bakgrunn av hvor stort arbeidspress de får på en gang.

Hva kan vi gjøre med det? På kort sikt tror jeg lærerne må få beskjed fra høyere hold at de i tentamensperioden ikke trenger å gi ungdommene lekser, innleveringer eller ha fremføringer. For å få et reelt og ekte resultat av hva ungdommen har lært og at karaktergrunnlaget blir riktig, så ikke legg alle prøvene i samme uke. Dette er noe som gjentar seg hvert år og en del ungdommer blir like påvirket hver gang. På litt lengre sikt så må det gå an å planlegge litt bedre så dette ikke gjentar seg år etter år. Kanskje må man gå mer systematisk til verks og se på læreplan og hva som forventes at lærerne skal gjennomføre i løpet av skoleåret? Jeg tror lærerne i de fleste tilfeller prøver å gjøre sitt beste i forhold til hva som forventes av dem, og det er sikkert veldig mange av dem som også føler seg stresset.

Jeg vet ikke hvor mange det er som opplever det slik, men jeg har i hvert fall hørt det samme i mange år fra forskjellige ungdommer, så jeg vil tippe at det er en del. Min mening er at dette helt seriøst må tas tak i. Dette kan som sagt tidligere få alvorlige konsekvenser for ungdommer.

En bønn til rektorer og lærere rundt omkring på norske ungdoms- og videregående skoler. Ta elevenes utfordringer på alvor og se, hør og prøv å forstå hvordan de har det. Ha respekt for at ungdom er forskjellig når det gjelder hvordan de tar til seg læring og at terskelen for hva som oppleves som stress er høyere hos noen.

Til ungdom: Si ifra hva du føler (på en ordentlig måte) om det blir for mye, det er ikke alltid så lett for lærerne å vite hvor toleransegrensen for arbeidsmengde går hos den enkelte. Ha også i bakhodet at skolen og lærerne i de aller fleste tilfeller vil deg vel og ønsker å tilrettelegge for at du skal få deg en god utdanning. 

NB: Husk at hvis lærer og elev samarbeider, så vil sjansen være større for å få de resultater eleven ønsker.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og den frivillige organisasjonen Go´nok. Diameta jobber for at alle barn og unge skal føle seg trygge, glade og ha en god selvfølelse. Trenger du hjelp med selvfølelse og livsmestring, ta kontakt! https://trinesblogg.no/tjenestetilbud/

Én kommentar

Legg igjen en kommentar