trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Mobbing og sosial kompetanse

| 0 kommentarer

Jeg har sett mange barn ha det vondt fordi de blir eller har blitt mobbet. En konsekvens av å ha blitt utsatt for dette kan være at de mister gleden og tryggheten til å være seg selv. En annen kan være at de slutter å blomstre og begynner å slite med søvn, negativt selvsnakk, vonde følelser, konsentrasjon, sinne, skolevegring eller andre utfordringer.

Mobbing kan være så mangt og oppleves så forskjellig både for den som blir mobbet og den som mobber. For at mobbing i det hele tatt skal eksistere, så må det skje en eller annen verbal eller non-verbal kommunikasjon eller tilnærming. Etter å ha jobbet med og analysert mange barn som mobber eller blir mobbet, så ser jeg at behovet for å styrke sosial kompetanse både hos dem som mobber og dem som blir mobbet (og alle andre) er veldig viktig å anerkjenne og gjøre noe med ASAP.

Barn blir daglig utsatt for forskjellige miljøer sånn som klasse, skole, idrett, fritid og familiemiljø og det setter krav til å være i stand til å ha god omgang med folk rundt seg. Barn MÅ vite hvordan de skal kommunisere godt med andre for å ha god sosial kompetanse. Et annet viktig element er å gi næring til og bygge opp selvfølelsen, slik at barnet aksepterer seg selv fullt og helt.

Barn trenger også å forstå og akseptere at alle er forskjellige, med ulike egenskaper, talenter, holdninger, verdier, overbevisninger og hvilken tro de har. Dette er essensielt for å få bukt med mobbing og krenking i skolene. Det hjelper ikke å bare si at dette er en mobbefri skole! Det må jobbes systematisk med et godt klasse og skolemiljø samtidig som det formidles kunnskap som gjør hver enkelt i stand til å ha en god selvfølelse og sosial kompetanse.

Det er for sent å starte dette arbeidet på ungdoms- og videregående skole. Dette må formidles og jobbes med fra første skoledag. Det bør også stilles like høye krav til sosial kompetanse og god selvfølelse hos alle som jobber med barn og ungdom.

Les mer om hvor viktig søvn er for å ha en god selvfølelse HER! 

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta og Go´nok organisasjonen.

 

Legg igjen en kommentar