trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Kjære ALLE politikere!

| 0 kommentarer

Først og fremst, tusen takk for at dere tar på dere oppgaven. Dere skal jo faktisk styre landet vårt.

Som sikkert mange vet så jobber politikere med fordeling av ressurser i samfunnet vårt. Som politiker jobber man også med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges. (Kilde: StudentTorget)

Dere har en viktig jobb og med den viktige jobben kommer et STORT ansvar som har store ringvirkninger for folk og samfunn. Vi som samfunn trenger at dere går foran som gode eksempler/rollemodeller/medmennesker/forbilder for at dere skal få vår tillit. Dere er Norges ledere og et land eller en bedrift er ikke bedre enn sine ledere, har jeg blitt fortalt. Dersom lederne ikke fungerer, fungerer ikke bedriften eller samfunnet så bra. Norge er på en måte deres bedrift.

Det vil si at når dere formidler hvilke verdier vi som samfunn skal ha, så skal dere i mine øyne etterleve det selv. Det er minimumskravet! Det høye antallet barn og unge som opplever mobbing blir IKKE mindre når dere åpenlyst krenker, mobber og bedriver maktmisbruk (les: ikke bare seksuell trakassering) av hverandre. Både innad og på tvers av partier. Dette er direkte rødt kort!

Ønsker vi forresten politikere som kun vil ha makt og fremme seg selv og sitt?

For å få til endring, så er det viktig å ha en viss etisk, moralsk og verdibasert standard for å kunne kalle seg politiker syns nå jeg. Fair play kalles det i og utenfor fotballbanen, og det handler om mye mer enn gule og røde kort. Nå er det jo mest i media vi følger politikerne og hvis det media sier stemmer, så er det noen politikere som trenger å endre sine holdninger, handlinger og verdier. Disse politikerne ødelegger også for politiker kollegaene sine. 

Det er viktig at politikere har respekt for hverandre, (sånn som barn på skolene får beskjed om å ha respekt for hverandre) og har fokus på hva de ønsker å få til med hver sin politikk i hvert sitt politiske parti. De som skal samarbeide må få til et samarbeid. Alt dette bør være absolutte krav for å få lov til å være politiker og et slikt verdisett bør komme fra regjeringen med Hans Majestet Kongen som rådgiver (han virker jo som en grepa kar). Kanskje finne på en egen Fair play for politikere?? Hvis regelverket rundt dårlig oppførsel blir slått hardt ned på og konsekvensene blir deretter, så blir til slutt resultatet at vi har enda flere gode politikere som samarbeider for et best mulig samfunn.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta og Go´nok.

 

Legg igjen en kommentar