trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Jeg føler meg ikke god nok eller bra nok!

| 1 kommentar

Det er mange grunner til at det er viktig å føle seg god nok og bra nok som den man er. Går du lenge nok uten kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og for andre mennesker inkludert samfunnet generelt. En VELDIG alvorlig og økende konsekvens er at barn og ungdom tyr til vold og ikke minst rusmidler på grunn av at de ikke føler seg god nok/bra nok. Det kan være ulike grunner til at de utøver vold for eksempel for å få oppmerksomhet, vise styrke, føle mestring, være god til «noe» eller annet. Foreldre har et overordnet og stort ansvar for at barn skal føle seg god nok/bra nok som den de er, skoleansatte har også et stort ansvar for å se elever og anerkjenne den enkelte som den de er og tilrettelegge for læring og vekst, idrettslaget har et ansvar, samfunnet, vi og du har også et ansvar.

Jeg har intervjuet og snakket med mange som har lang erfaring med kriminelle og deres fortid. En gjenganger er at det var ”noe” i barndommen som var triggeren til at deres kriminelle retning startet og at det kunne vært unngått. Tenk om de som har blitt utsatt for kriminelle handlinger også kunne vært spart. Det er jo bare så trist som det går an å bli, at et barn som ikke føler seg god nok og bra nok kan bli voldelig og i verste fall kriminell. Hadde vedkommende blitt sett, anerkjent eller blitt spurt ”har du det bra” så hadde det kanskje ført til den helt nødvendige hjelpen for å komme seg på rett spor igjen.

Jeg har jobbet med mange barn som sliter med sinne og tyr til verbal eller fysisk vold for eksempel i skolegården. Her er det viktig at barnet lærer seg å kommunisere på en mer hensiktsmessig måte og få de til å velge andre strategier slik at ikke volden blir et mønster det er vanskelig å komme seg ut av. I noen tilfeller trenger foreldre og lærere veiledning.

Her kommer det også et annet svært viktig begrep inn, som jeg mener er viktig for å skape trygge og glade barn – nemlig primærforebyggende arbeid. Det betyr innsats FØR problemene oppstår. Det vil i beste fall eliminere endel av disse utfordringene. Når problemet allerede har oppstått så er det svært viktig at barn, foreldre og skole samarbeider for å få til gode løsninger for barnet, klassen og skolemiljøet.

Anbefaler alle å se Innafor – Volden på NRK, for å få litt innsikt i hvordan en person kan bli voldelig.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta og Go´nok

Én kommentar

Legg igjen en kommentar