trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

Hvorfor eksisterer egentlig mobbing?

| 1 kommentar

Jeg har sett mange barn ha det vondt fordi de blir eller har blitt mobbet. En konsekvens av å ha blitt utsatt for mobbing kan være at de mister gleden og tryggheten til å være seg selv og føle glede. En annen kan være at de slutter å blomstre og begynner å slite med søvn, negativt selvsnakk, vonde følelser, konsentrasjon, sinne, skolevegring eller andre utfordringer.

Mobbing kan være så mangt og oppleves så forskjellig både for den som blir mobbet og den som mobber. For at mobbing i det hele tatt skal eksistere, så må det skje en eller annen verbal eller non-verbal kommunikasjon eller tilnærming. Etter å ha jobbet med og analysert mange barn som mobber eller blir mobbet, så ser jeg at behovet for å styrke sosial kompetanse både hos dem som mobber og dem som blir mobbet (og alle rundt) er viktig å anerkjenne og gjøre noe med ASAP.

Barn blir daglig utsatt for forskjellige miljøer i klassen, skolen, idrett, fritid og familie. Det setter krav til å være i stand til å ha god omgang med folk rundt seg. Barn har behov for å vite hvordan de skal kommunisere godt med andre for å evne å ha god sosial kompetanse. Et annet viktig element er å gi næring til og bygge opp selvfølelsen, slik at barnet aksepterer seg selv fullt og helt.

Barn trenger også å forstå og akseptere at alle er forskjellige, med ulike egenskaper, talenter, holdninger, verdier, overbevisninger og hvilke troer de har. Dette er essensielt for å få bukt med mobbing og krenking i skolene. Det hjelper ikke å bare si at dette er en mobbefri skole! Det må jobbes systematisk over lang tid med et godt klasse og skolemiljø, samtidig som det formidles kunnskap som gjør hver enkelt elev i stand til å ha god selvfølelse og sosial kompetanse i hverdagen.

Det kan imidlertid være for sent å vente med dette arbeidet til ungdoms- og videregående skole. Jeg mener dette bør formidles og jobbes med allerede fra første skoledag. Da vil det etter min mening være enklere å ta til seg læring i andre fag også, som bidrar til at barn finner en mening med å gå på skole. Det bør selvsagt også stilles meget høye krav til sosial kompetanse og god selvfølelse hos alle som jobber med barn og ungdom.

Trine ♥

Trine Øfsti Bråten er forfatter av denne bloggen og har lang erfaring som barne- og ungdomscoach. Hun er også gründer av Diameta og Go´nok. Diameta tilbyr foredrag og kurs for både elever og ansatte i skoler. Diameta bidrar også med kompetanseheving på område selvfølelse og livsmestring til skole og barnehageansatte. Diameta tilbyr èn til èn samtaler med barn og ungdom. https://www.diameta.no/om-diameta/

Én kommentar

Legg igjen en kommentar