trinesblogg

..når jeg har noe på hjertet!

9. april 2015
av Trine
1 kommentar

Syr du puter under armene på barna dine?

Hvis du kan velge, vil du at barna dine som voksne skal ringe deg hver gang de lurer på noe, være usikker på om de tar riktige valg, lure på hvorfor de ikke fikk erfare og ordne opp for seg selv, ha problemer med å takle endringer, tenke at de har gått glipp av viktig læring eller føle at de ikke klarer noe.

Eller vil du at barna dine som voksne skal stole på seg selv, ha med seg erfaring og verdifull læring, være selvstendige, tenke at de klarer seg fint på egen hånd, være verdifulle akkurat sånn som de er og føle godt om seg selv?

Det som er meningen når vi får barn slik jeg ser det er at vi skal oppdra barna til å bli selvstendige individer.

Da bør du:

 • La være å sy puter under armene på barna dine
 • Slutte å koste veien for barna dine
 • La helikopteret stå på bakken istedenfor å fly det inn hver gang
 • Kanskje viktigst av alt – barna bør ikke få velge alt selv

Noen ganger må barna være med på noe som de tilsynelatende ikke vet om de liker engang. Noen ganger kan de ikke sitte inne å spille dataspill hele dagen. Noen ganger må de ta konsekvensene når de har gjort noe galt. Noen ganger må de ordne opp på egen hånd. Noen ganger må de vente til bursdagen sin for å få det de ønsker seg. Noen ganger kan de ikke grine seg til å få det som de vil. Noen ganger må du som forelder sette ned foten.

Barn skal ikke bestemme hele tiden, de har ikke forutsetning for å ta voksne valg og de klarer mest sannsynlig ikke å se det store bilde på hva som er bra på sikt for seg selv. Det skal du lære barna dine. Barn kan bestemme ting som er på deres nivå for å lære seg å ta valg, men det er stor forskjell på det at barn styrer en hel familie og får viljen sin hele tiden.

Du sitter kanskje og tenker at det blir en konflikt mellom å bli selvstendige individer og det at barn ikke skal få bestemme eller velge alt selv. Det er bra at barn kommer med innspill, utfordrer oss voksne og lærer seg å argumentere for hva de mener. Noen ganger har barn rett og det er klart vi skal lytte til det. Når det gjelder at de ikke skal bestemme hele tiden, så mener jeg at barn trenger veiledning og oppdragelse. Dersom de hele tiden får viljen sin, så kan dette gå utover deres sosiale omgang med andre barn og voksne. Kanskje de etter hvert sliter med å takle nederlag, endringer og utfordringer i livet.

Poenget mitt med å skrive om dette er å bevisstgjøre foreldre, fordi jeg er opptatt av at barn har det godt. Vær en tydelig forelder, med grenser, solide rutiner, god kommunikasjon og oppdra barna dine til å bli selvstendige individer som klarer å hjelpe seg selv. Da vil barna dine vokse opp til å bli voksne mennesker som har det godt og er trygge i seg selv.

Les her for forskjellige foreldretyper: Curlingforeldre, helikopterforeldre eller speilforeldre.

Trine ♥

Trine

Trine Øfsti Bråten, sertifisert DNCF coach og mental trener. Gründer av Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse og minikurs for foreldre og eier av Diameta.

 

17. mars 2015
av Trine
1 kommentar

Selvfølelse på en skala fra en til ti….

Når vi skal finne ut hvordan det står til med selvfølelsen til et barn/ungdom eller en voksen så kan vi spørre følgende spørsmål. På en skala fra en til ti hvor ti er best hvilket tall på skalaen har du i forhold til din selvfølelse? Det er ikke alle som vet hva selvfølelse er, så la meg forklare det først.

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv og hvor verdifull du synes at du er.

Dersom du skal spørre barnet (les: barn og ungdom) dette spørsmålet, (og i noen tilfeller vil barnet svare 10 fordi barnet tror at det er riktig svar) da kan du som forelder spørre litt mer utdypende. ”Hvilke gode følelser har du om deg selv”? ”Hva er det som er verdifullt med deg”? ”Hva er det som er bra med deg”? Spør alltid ”hva mer” på disse spørsmålene slik at du får en bekreftelse på at barnet føler gode ting om seg selv. Dersom barnet har vanskelig for å svare på dette, kan det være at tallet egentlig skal være litt lavere. Be da barnet tenke seg om en gang til og forklar igjen hva det betyr å ha ti på skalaen.

Dersom barnet svarer for eksempel fem, spør så barnet ”hva er det som skal til for at du kommer lengre opp på skalaen og at du får bedre følelser om deg selv”? ”Hva mer”? Hva er det du trenger for å føle deg mer verdifull? Hva mer? Her kan du med litt tålmodighet komme frem til det som kan være en eller flere utfordring for barnet. Kanskje føler barnet at det ikke har nok venner, kanskje føler ikke barnet at hun eller han får til noe, kanskje synes barnet at hun eller han er altfor mye sint, kanskje føler barnet at hun eller han ikke klarer å snakke med andre, kanskje føler barnet at det trenger mer oppmerksomhet, kanskje føler barnet at det tenker for mye negative tanker etc. Det kan være mange mange grunner til at et barn ikke har god selvfølelse.

Felles for alle, selv de som egentlig har god selvfølelse – er at selvfølelse er ferskvare. Det er noe som fort kan få seg en knekk, og derfor er det viktig å ha gode verktøy for å opprettholde en god selvfølelse. Det er også slik at alle barn, ungdom og voksne mennesker egentlig vil ha god selvfølelse som fører til at de kan ha det bra i livet sitt.

«Se og respekter barnet for den det er, ikke for den du tror eller vil at det skal være» – Trine Øfsti Bråten

Det er ikke alltid voksne mennesker, foreldre eller lærere rundt et barn eller ungdom vet hva selvfølelse er eller har god selvfølelse selv. Hvordan skal det da være mulig å bygge god selvfølelse hos et barn eller en ungdom dersom de rundt barnet har dårlig selvfølelse selv og ikke vet hva de skal gjøre?

Vi trenger forebyggende kurs og aktiviteter slik som Barnekurs for god selvfølelse og Ungdomskurs for god selvfølelse, fordi det er et supplement og en hjelp for barna/ungdommene og foreldrene til barna/ungdommene. Dette er noe vi som holder på med dette ser og får bekreftelse på hver gang vi holder kurs. Barna synes det er kjempegøy, lærerikt, de vil på flere kurs fordi de blir sett, de vil at vennene skal lære dette, de får verktøy og da føler de seg viktige i sitt eget liv. Det er bedre å bygge barn eller å reparere voksne er det et ordtak som sier, og det er jeg helt enig i.

Trine ♥


Ungdomskurs_851x315 (1)

1. februar 2015
av Trine
0 kommentarer

VG helg reportasje om Barnekurs for god selvfølelse

Barnekurs for god selvfølelse hadde besøk av VG i November. Reportasjen sto i VG Helg den 10.januar. Akkurat samme dag som Diameta startet opplæring av nye kursholdere som skal holde dette kurset rundt omkring i Norge. Et bra sammentreff syntes jeg 🙂

Her er teksten som sto om Barnekurs for god selvfølelse.

Åtte par barneføtter tramper i utakt. Foran dem, på gulvet i det lille undervisningsrommet på Eterfabrikken på Bogerud i Oslo, står Trine Øfsti Bråten. – Femti. Femtien. Femtito. Hvor mange klarer vi?, spør hun entusiastisk. Bråten er coach i den alternative psykoterapiformen nevrolingvistisk programmering (NLP), og har nettopp forklart hvordan koordinasjonsøvelsen barna er i gang med, kryssgang, kobler venstre og høyre hjernehalvdelen sammen. Da skjerpes konsentrasjonen.

Bråten, som også er miljøarbeider, arrangerer det hun kaller Barnekurs for god selvfølelse. På det seks timer lange helgekurset VG Helg besøker noen uker før nyttår, lærer barna i alderen åtte til 13 å sette seg mål, motivere seg til skole, tenke positivt og mestre sinne. Med lukkede øyne blir barna bedt om å beskrive farge og form på en vanskelig følelse de har hatt. Er den rund eller firkantet? Hvor i kroppen er den plassert? Deretter skal barna se for seg at de flytter følelsen ut av kroppen og kvitter seg med den.

Totalt har Bråten hatt over 300 barn på kurs, og presiserer at hensikten ikke er å coache barn.  – Dette er overføring av verktøy som barna kan bruke for å håndtere hverdagslige utfordringer. Det er på ingen måte terapi. Barn med traumer eller psykiske problemer henvises direkte tilpsykolog. – Jeg vil at barna skal gå ut herfra med en trygghet en visshet om at de har ressursene til å hjelpe seg selv. De skal sitte igjen med følelser av glede, mestring, trygghet og positivitet, sier Bråten.

Kamilla Glomsrud Hill har fulgt sønnen Storm (8) på kurs. Hun er en av to foreldre som følger undervisningen fra bakerste rad. – Jeg ble nysgjerrig på hva kurset kan gi gutten min. Han trenger også å få bedre selvfølelse. Han kan ofte si: ”Jeg er ikke god på det og det”, forklarer hun. – Det viktigste jeg håper han kan ta med seg fra denne helgen, er å vite at han er bra nok, akkurat sånn som han er. Det er nok å bare være Storm.

Cathrine Lie Strand fra Sandvika har fulgt datteren sin, Marthe (9) på kurs denne helgen. Selv sitter hun i et rom ved siden av for å ta unna litt jobb. Som mange andre har jeg brukt lang tid på å finne ut at jeg er god nok akkurat som jeg er. Hvis Marthe kan lære seg det litt før jeg gjorde, så er det helt topp. Hvis hun tidlig kan oppleve å ha flere muligheter, så tror jeg hun blir modigere og tøffere.

PÅ BOGERUD har Trine Øfsti Bråten stilt barna et stort spørsmål. Hva er viktig for deg? På tavlen har hun tegnet en stor sirkel. Både venner, familie, skole, trening og leking har fått sinplass i sirkelen, sammen med barnas innspill om hva som er viktig for at de skal ha det bra på de ulike arenaer. – Denne øvelsen er kjempefin å gjøre hjemme. Da viser dere foreldrene deres hva som er viktig for dere. Bråten tror kursene hennes ikke bare er viktig for det enkelte barnet, men at det vil gagne samfunnet på sikt. – Kanskje kan vi få færre ungdom som dropper ut av videregående skole, færre folk på attføring og flere folk jobb.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk telefonen fra journalist Torhild Ribe i VG, det var jo litt skummelt, men mest av alt veldig gøy. Nå skal vi gjøre alt i vår makt for å lære bort verktøy til barn for å styrke selvfølelsen. Vi søker enda flere kursholdere da vi har mange barn som venter på kurs. SE HER! Jeg mener alle barn kan nyte godt av å gå på kurs, ikke bare de med utfordringer. Ringvirkningene vil bli mye større dersom alle går på kurs, det vil nok til og med ha en positiv effekt på foreldrene. 🙂 Jeg mener ikke at barn skal lære foreldre, men tilbakemeldingene jeg får fra foreldre er: ”det er ofte lettere at barnet mitt hører og lærer fra andre enn meg”. Jeg er også opptatt av at foreldre skal ha verktøy for å hjelpe barna sine og derfor tilbyr vi også Minikurs for foreldre en forlengelse av Barnekurs for god selvfølelse. Foreldrene er viktige rollemodeller i et barns liv.

Etter mye pågang fra foreldre med barn under aldersgruppen 9 – 13 år, så vil vi endre aldersfordelingen på kurset. Den nye aldersfordelingen vil bli 7 – 9 og 10 – 13 år.

Trine ♥

 

31. desember 2014
av Trine
0 kommentarer

Godt nytt år og takk for det gamle…

Året 2014 har vært et spennende år. Det startet med at jeg og min samboer flyttet fra hverandre, og vi bodde hos min far og hans kone Aase en måned fra januar til februar. Dette var en slitsom periode husker jeg, men med masse læring. Jeg og barna trivdes fra første stund i vår nye leilighet og sånn er det fortsatt. 🙂 Min eks samboer og jeg har et kjempefint samarbeide og et godt forhold. Akkurat slik jeg ønsker at det skal være. 🙂

Jeg har hatt noen fokusområder i løpet av dette året som har vært viktigere enn andre. Jeg har to barn som er veldig viktig for meg. Jeg bruker mye tid på å være sammen med guttene mine, og følge opp de aktivitetene som er viktig for dem. Dette er høyt oppe på min prioriteringsliste. Dette medfølger også en del sosial omgang med veldig mange hyggelige mennesker. 🙂 Et annet område er jobb. På en side var det skummelt å flytte helt for seg selv som selvstendig næringsdrivende, uten å ha noen andre å dele utgifter med. Det krevde at fokusområde jobb ble høyaktuelt. Jeg har gjort veldig mye med dette området i år. Jeg har rett og slett jobba ræva av meg for å være helt ærlig. Når jeg ser tilbake på det nå, så er jeg ganske stolt av hva jeg har fått til. Spesielt barnekurs for god selvfølelse og minikurs for foreldre er noe av det jeg er mest stolt av. 🙂

Jeg har brukt noe tid på venner, familie og reising, men ikke så mye som jeg kunne ønske meg. På disse områdene føler jeg meg nesten litt asosial, da tiden ikke alltid strekker til. De minnene jeg har er derimot veldig bra. 🙂

Jeg oppsummerer året 2014 som et skikkelig spennende og utviklende år for min del.

Dette gleder jeg meg til i 2015:

Det starter med kursholderopplæring 10 – 11 januar og det gleder jeg meg helt sinnsykt mye til. Jeg skal lære opp tjuetre nye kursholdere til å holde barnekurs for god selvfølelse i hele Norge. Jeg kan nesten ikke tro det selv!!!!! De skal også lære minikurs for foreldre etterhvert. Jeg skal ha mange eksisterende og nye spennende klienter. Jeg skal videreutvikle kursene mine. Jeg skal ha kursholderopplæring for to nye kull i løpet av året som kommer. Jeg skal på allerede bookede reiser med venninner, kollegaer og barna mine. Jeg skal kose meg mer enn jeg gjorde i 2014 og trene mer.

Jeg ser frem til et år med mye action, kos, jobbing, barn, venner, familie, trening, reising, opplevelser, læring, nye relasjoner og glede.

Jeg ønsker ALLE et riktig godt nytt år og benytter samtidig anledningen til å takke dere som har vært en del av det gamle på en eller annen måte. Jeg er veldig takknemlig for hver og en som berører livet mitt, om det så bare er at du tilfeldigvis kom innom bloggen min eller sendte meg en god tanke. Fortsett med det, da det hjelper meg videre i min hverdag til å holde fokus og være en positiv bidragsyter for andre mennesker.

PS: Har du noen nyttårsforsetter som kan virke utfordrende, så husk at det er bare du som kan stoppe deg selv fra å nå målene dine. 

Trine ♥

Diameta01low

14. desember 2014
av Trine
2 kommentar

Er det for mye stress for ungdom i tentamenstiden?

Jeg snakker mye med ungdom i jobben min som mental trener og coach. Disse ungdommene har en ting til felles med jevne mellomrom, og det er tentamenstiden. Mange uker i strekk hvert halvår er det svært hektisk og hvilke konsekvenser har det for den enkelte?

Resultatet er at endel føler seg slitne og stresset. En av ungdommene som har vært hos meg sa: ”jeg føler meg som en grå person som ikke har tid til å le og ha det gøy lenger.” ”Jeg føler meg helt skole – skole på to bein,” sa ungdommen. Denne ungdommen våkner opp på morgenen og er sliten før skolen starter. Det siste som skjer på kvelden er noen ganger å gråte seg i søvn på grunn av alt som skjer. ”Det er et totalt stress.” ”Jeg trenger å ha det litt gøy for å få ned stresset,” sa ungdommen.

Grunnen til stresset enkelte opplever er det som skjer på skolen under tentamenstiden. Det går en stund, men over tid blir det rett og slett for mye. For å holde tempoet oppe har noen skoler tentamener, lekser, prøver utenom tentamen, fremføringer og innleveringer. Dette til sammen kan bli for mye for en ungdom på en og samme tid. De trenger å ha et liv utenom skolen. Dette må til tider vike fordi de rett og slett ikke har tid til å gå på trening eller være med venner på grunn av alt presset fra skolen. Er det slik vi vil at ungdommene skal ha det? Vil vi at stressnivået skal være på 10 (på en skala fra 1 til 10) flere uker i strekk? For noen er stresset en realitet resten av skoleåret også. Dette er ikke bra for de det gjelder. For mye stress er ikke bra for helse og livskvalitet.

Hva kan vi gjøre med det? På kort sikt tror jeg lærerne må få beskjed fra høyere hold at de i tentamensperioden ikke trenger å gi ungdommene lekser, innleveringer eller ha fremføringer. Ungdommene trenger denne tiden for å lese til tentamen og fokusere på de andre prøvene de må ha for at lærerne skal kunne sette karakterer. En annen ungdom jeg snakket med hadde via elevrådet snakket med rektor om dette. Rektor hadde tatt grep og bedt lærerne gi mindre lekser for at ungdommene skulle få tid til å øve til tentamen eller andre viktige prøver. De hadde også fått innført en elektronisk prøveplan som gjorde det mer oversiktlig for eleven. Et godt initiativ fra ungdommen selv og flott med en rektor som faktisk lyttet og gjorde noe med det denne ungdommen hadde på hjertet.

Jeg vet ikke hvor mange andre det er som opplever det slik, men jeg vil tippe at det er ganske mange. Hvis det er tilfelle, så bør dette taes tak i. Dette kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte på sikt. Så, ”hei, rektorer rundt omkring på norske ungdoms- og videregående skoler. Jeg utfordrer dere til å ta elevene på alvor, og se, høre og forstå hvordan de har det. Ta ungdommene på alvor!”

Trine ♥

DSC_2008bw

30. november 2014
av Trine
0 kommentarer

Trines ønskeliste til jul…

Jeg har laget en ønskeliste jeg gjerne vil dele med dere som leser bloggen min. Det er et ønske for hver dag i adventstiden. Den er en litt annerledes ønskeliste og ønskene er vanskelig å pakke inn. Jeg håper den allikevel kan bidra til noen tanker hos dere lesere, som igjen fører til handling, som igjen fører til noe positivt for andre. Kanskje den til og med treffer noen av de som har makt her i landet. De som kan gjøre endel av de endringene som skal til for at flere får det bra.

Jeg ønsker meg:

 1. At flere mennesker har bedre selvfølelse
 2. At politikerne våre skal våkne opp fra sine egne troer og overbevisninger og åpne opp for å høre på eller faktisk gjøre noe med for eksempel mobbing i skolene. Alt trenger ikke være egen erfaring eller ende med forferdelse for å endre på det som ikke funker
 3. At flere ungdommer fullfører videregående skole
 4. At det blir mindre press på ungdommer fra flere hold slik at de kan få nyte det å være ungdom
 5. At flere foreldre tar mer ansvar for barna sine og følger opp/vet hvordan de skal snakke med de og oppdra de
 6. At lærere har tid til å se alle elevene sine, og at de vet hvordan de skal kommunisere godt med de
 7. At flere instanser rundt et barn samarbeider bedre for barnets ve og vel, og ikke på hver sin tue
 8. At flere sammenligner seg selv med seg selv
 9. At det blir færre NETT TROLL der ute
 10. At avisene begynner å fokusere mer på det som er bra istedenfor det som er dårlig
 11. At det blir satset mer på forebygging
 12. At antimobbeprogrammer i skolen som er sett på som mislykket blir tatt vekk, og at det er mer fokus på hvordan man skal være istedenfor hvordan man ikke skal være. Det du har fokus på blir det mer av
 13. At barn får lov til å være barn
 14. At flere foreldre lærer seg å kommunisere bedre med barna sine
 15. At det er lov til å være annerledes
 16. At barnevernet får bedre rykte og mer tid til barna og ikke byråkratiet
 17. At lærere får færre elever per klasse
 18. At  skoleelever får mindre lekser og mer tid til å ha det gøy
 19. At flere barn opplever omsorg, glede, mestring, trygghet, motivasjon og positivitet
 20. At alle barn har verktøy for å håndtere hverdagens og livets utfordringer
 21. At færre voksne mennesker går på NAV, uføretrygd, attføring og rehabilitering 
 22. At flere innvandrere får den hjelpen de trenger for å integrere seg i vårt samfunn
 23. At politikerne rydder opp i byråkrativeldet slik at det blir lettere for folk å gjøre jobben sin mer effektivt, spesielt de som jobber med mennesker
 24. At flere mennesker opplever å ha det bra med seg selv og de rundt seg

PS: Trine som skriver denne bloggen driver firmaet Diameta. Følg Diameta på Facebook i tiden fremover, spennende ting på gang 🙂

JEG BLIR GLAD OM DU LIKER OG DELER DETTE INNLEGGET VIDERE.

Trine ♥

Rote Weihnachtsgeschenke auf Holz Hintergrund: Gutschein

19. oktober 2014
av Trine
1 kommentar

Barnefotball – støtte og oppbyggende veiledning vs kjefting og nedsnakking

Jeg fulgte min yngste sønn på sin første fotballtrening her om dagen. Han hadde gledet seg i over en uke og var supergira. Han vet godt hva fotball er da han har en eldre bror som også spiller fotball. Jeg vet at klubben mine sønner spiller i har gode fotballtrenere og min opplevelse er at de satser på folk som både har greie på fotball og som vet hvordan de håndterer barn. Som fotballmamma er jeg rundt på x antall fotballkamper i løpet av en sesong. Min eldste sønn som snart er 14 år har spilt siden han var 6 år, så noen kamper har det blitt.

Jeg har sett mange forskjellige barnefotballtrenere i årenes løp. En del virkelig gode trenere som tar seg av spillerne sine, og all ære til disse. Dere gjør en STOR forskjell for barna våre. 🙂 På den andre siden så finnes det en del trenere som i mine øyne ikke er så veldig gode og egentlig ikke egner seg til å trene barn i det hele tatt. Det jeg mener med ikke så veldig gode er ikke nødvendigvis deres fotballferdigheter. Det kan godt hende disse trenerne har gått trenerkurs, vært kretsmestere selv, fått mange pokaler i sin fotballkarriere, og fortsatt er rå gode i fotball. En del av trenerne mangler rett og slett ferdighetene som trengs for å bygge opp et barn til å ha troa på seg selv og sine fotballferdigheter. Det blir for mye kjefting og nedsnakking!

Det er viktig at barn fortsetter å ha det gøy når de spiller fotball. Det er stort sett derfor et barn starter å spille fotball, fordi det er gøy. Jeg mener det hjelper lite å stå på sidelinja å kjefte barna huden full fordi de ikke gjør alt riktig på banen. Jeg lurer på om noen trenere tror at barna ikke klarer å tenke selv???? De som spiller på banen er sine egne største kritikere, og vet meget godt når de har gjort en tabbe. Har kampen gått skikkelig skeis og det eneste du får er kjeft, hva lærer du av det? Tenk litt på dette neste gang. Får du de resultatene du vil av å kjefte? Noen spillere vil selvsagt trigges av å få kjeft, sånn som kanskje Zlatan Ibrahimovic. MEN, hvor mange Zlataner finnes det? Jeg tror det finnes flere barn som vokser på fotballbanen av å få støtte, veiledning, oppmuntring og konkrete tilbakemeldinger som er oppbyggende istedenfor nedbrytende. Å HA DET GØY ER VIKTIG!!! Ref. Martin Ødegaard. Det krever mye av et barn å bygge opp seg selv etter å ha fått kjeft når de for eksempel har driti seg ut i en kamp. Da blir det mer fokus på det de frykter (som å få kjeft) istedenfor å ha det gøy. Kanskje vi klarer å holde barn på fotballbanen lengre og få frem flere talenter i fotballnorge? Hvem vet?? Mange fotballspillere er det de kaller ”late bloomers”, og det er synd hvis disse blir borte på grunn av feilaktig oppfølging.

Nå er det på tide at fotballforbundet og fotballklubbene tar tak i ikke bare fotballferdigheter hos trenerne, men også at det blir enda mer fokus på de pedagogiske ferdighetene som en del av kravene for å være fotballtrener. Minimumskravet må etter min mening være å ha deltatt på NFF C-lisenskurs.

Husk at barna våre trenger å bli mer oppmuntret og inspirert snarere enn å bli kritisert.

Trine ♥

Mathias Øfsti Bråten

Mathias Øfsti Bråten

Har du et barn som spiller fotball, synes det er gøy og har lyst til å nå langt? Da anbefaler jeg deg å ta kontakt med en meget dyktig fotball coach som heter Klaus Pettersen. Han er i mine øyne en av de beste på dette feltet. Han kan hjelpe barnet/ungdommen din med å finne sin retning og har også foredrag for både trenere/lagledere og fotball lag som vil ha det lille ekstra for å bli enda bedre på banen. Sjekk hjemmesiden hans Rettimål og ta kontakt.

5. oktober 2014
av Trine
0 kommentarer

Diameta søker kursholdere i hele Norge – for deg som vil jobbe med barn

Jeg Trine Øfsti Bråten som også driver denne bloggen, har over en periode på fire år utviklet mitt «barnekurs for bedre selvfølelse – med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet». I starten av prosessen visste jeg ikke helt at jeg gjorde det, men ettersom tiden gikk ble ting mer og mer klart for meg. Dette ble et så viktig arbeide at det måtte settes i system. De første barna jeg jobbet med viste en stor interesse rundt det å lære mer om hvordan de kunne få det enda bedre. Det gjorde meg veldig motivert til å fortsette utviklingen av det som nå har blitt et kurs for barn. Nå har jeg holdt kurset en god stund og ser at behovet melder seg for å utvide til andre steder i landet. Den responsen jeg har fått fra deltakerne (altså barna) har vært helt fantastisk. Jeg har fått svært gode tilbakemeldinger på evalueringsskjemaet de har fylt ut og er ydmyk og takknemlig for at jeg kan være med å gjøre en forskjell i barns liv. Jeg har ikke kapasitet til å reise land og strand rundt for å holde kurset alene, så jeg har etter rådgivning fra blant andre Innovasjon Norge bestemt meg for å lære opp kursholdere som skal holde kurset for meg. Dette fordi jeg vil at flest mulig barn skal ha det bra i vårt langstrakte land. Ved å gi de verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet så mener jeg at barna vil være bedre rustet til å takle utfordringer som kommer. Alle mennesker kommer borti utfordringer til tider, det er hvordan vi møter de som vil være forskjellen på om vi takler de eller ei.

Hvem passer barnekurset for: Dette kurset er ment for alle barn som kan ha behov for hjelpemidler i hverdagen. Hvis flere vet hvordan de skal takle stress, press, vonde følelser og situasjoner de garantert kommer opp i, så vil hverdagen bli bedre for mange flere. Jeg anbefaler alle barn å gå dette kurset!

Jeg søker nå etter selvstendige kursholdere som vil holde «barnekurs for bedre selvfølelse – med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet». Jeg ser etter personer som er genuint opptatt av at barn skal ha det bra.

Ønskede egenskaper:

 • God formidlingsevne
 • Kunne snakke med barn
 • Være empatisk
 • Omsorgsfull
 • Ha humor
 • Være initiativrik
 • Positiv
 • God kommunikasjon

Ønsket bakgrunn:

 • NLP coach
 • Pedagog
 • Erfaring fra arbeid med barn
 • eller tilsvarende

Hva tilbyr vi:

 • Opplæring
 • Ferdig kurskonsept
 • Gode inntektsmuligheter
 • En mulighet til personlig vekst

Neste opplæring av kursholdere: 10 – 11 januar og 14 – 15 februar (kursdatoene kan endre seg) Sted: Oslo, Pris for opplæring 15.000,-

NB: På grunn av stor pågang vil det bli førstemann til mølla prinsippet som gjelder i fohold til hvilket område du skal jobbe i dersom du har egnet bakgrunn, jeg vil ta fortløpende kontakt med deg når du har sendt meg en søknad og påmelding til kurs.

Er du interessert, vil vite mer om betingelser eller har andre spørsmål ta kontakt med Trine Øfsti Bråten på trine [at] diameta [dot] no evt. 906 49 011

Søknad  og CV sendes til trine [at] diameta [dot] no. Skriv en kort søknad der du skriver litt om deg selv. Hva er grunnen til at du vil holde kurs for barn og hvilke egenskaper du vil trekke frem i denne forbindelse. Søknadsfrist: 14.november 2014

KJENNER DU NOEN SOM KANSKJE KAN VÆRE INTERESSERT, TIPS ELLER DEL GJERNE VIDERE!

Slik ser kurset ut på Kursguiden, Norges største database for kurs: Barnekurs for bedre selvfølelse – Kursguiden

Eksempel på kursbeskrivelse:

Microsoft Word - barnekurs Oslo blogg.docx

Trine ♥

21. september 2014
av Trine
2 kommentar

Hva har vold, tortur, blod, sex, terror og ufint språk med barn å gjøre?

Jeg har snakket med mange foreldre som sier at barna deres IKKE får lov til å spille spill med anbefalt aldersgrense 18 år før de blir gamle nok. Allikevel så kommer det frem at endel av barna allerede har spilt flere spill med altfor høy aldersgrense. Jeg har også snakket med barn helt ned i 3.klasse som får lov av foreldrene sine å spille slike spill, som for eksempel Call of duty eller GTA V osv. Er dette riktig? Er det helt greit at foreldre lar barna sine få spille spill med en aldersgrense som er 10 år eldre enn barnet? Mange foreldre vil si at de selv avgjør om barnet deres er moden nok til å spille disse spillene, og at de ikke kan se at barnet tar noe skade av dette. Jeg vet at flere nettsteder blant annet www.barnevakten.no ikke anbefaler å spille slike spill. Dette er rett og slett for voksne.

Noen foreldre har klare regler på dette, de vil ikke at barna skal spille 18-årsgrense spill. Ingen diskusjon! Hva skjer når kompisene til sønnen din spiller for eksempel GTA V og du oppdager at sønnen din også har spilt dette på besøk hos kompisen. Det er ikke så lett å ha helt opplagte regler (anbefalt aldersgrense) for sine egne barn når andre foreldre bare driter i de. Selv spillbutikkene anbefaler ikke at barn spiller disse spillene. Spillbutikkene sier foreldrenes unnskyldninger for å kjøpe spillene er at han kommer bare til å grine seg til det allikevel, eller så drar han til en venn for å spille. Er dette greit da? Og jeg bare spør, hvem er det som bestemmer hjemme hos de som lar barna sine grine seg til å få et slikt spill?

En liten historie fra et møte med en 8 åring som spilte for mye spill, og som rett og slett hadde blitt litt hekta. Han klagde over at han ikke klarte å konsentrere seg på skolen. Jeg spurte han hva han tenkte på, og gutten sa han tenkte mye på spill. Hele hodet hans var fylt med spill sa han. Jeg spurte gutten om han spilte mye, og da fikk jeg vite at han spilte mesteparten av tiden etter skolen og i helgene. Jeg spurte også om han ville ha det sånn, da sa han nei. Hva vil du at det skal være i hodet ditt da, spurte jeg. Han sa han ville det skulle være tid til maling (for det likte han veldig godt), venner, fotball og andre aktiviteter sammen med spill selvfølgelig. Jeg hjalp gutten med å visualisere en endring på sine prioriteringer. Dette likte han godt og det hjalp han til å ha fokus på det han ville. Dette er kun et eksempel på hvordan denne gutten opplevde det, det trenger ikke være slik for andre.

Hvorfor er det anbefalt 18-års aldersgrense på spill? Det er fordi det ikke egner seg for barn. Hva har vold, tortur, blod, sex. terror, og ufint språk med barn å gjøre? Jeg tror det er en del foreldre som kanskje ikke vet nok om hva barna spiller, noen foreldre synes det er gøy å spille selv og lar barna spille med seg og andre bryr seg ikke. Det er du som forelder som bestemmer hvilke spill barna dine skal spille og det finnes et hav av gode spill for barn. Dersom du er en forelder som lar barnet ditt spille spill med høy aldersgrense, ta hensyn til at ikke alle kompisene til barnet ditt får lov. Sørg for å ta en telefon til foreldrene i det minste. Uansett så tror jeg det beste er å vente til de er gamle nok.

Trine ♥

DSC_1872b

7. september 2014
av Trine
0 kommentarer

Du ER så dum!

Noen mennesker kan ha en indre overbevisning om at de er dumme. En gang spurte jeg flere barn følgende spørsmål, «hva tror du er grunnen til at noen ikke har så lett for å konsentrere seg og ta til seg læring på skolen?» jeg fikk flere svar, men det var et av de som festet seg og det var ”de er sikkert dumme”.

Her om dagen var jeg på flyplassen og satt rett ovenfor en mor og en datter. Datteren gjorde noe som i morens øyne var dumt, noe hun forsterket ved å si til datteren ”du er så dum altså” og deretter himlet med øynene og lagde rare grimaser med ansiktet. Datteren som var i tenårene sa tilbake til sin mor at ”det er du også” og deretter lagde hun nesten de samme ansiktsuttrykkene som sin mor. Det var ingenting som tydet på at dette var første gangen de hadde denne type kommunikasjon med hverandre. Rett etterpå satt de der på hver sin stol og fortsatte med sitt, akkurat som om dette var en helt hverdagslig greie dem imellom. Jeg har fundert litt på denne hendelsen i ettertid. Hvor går grensen mellom: 1) «Du er så dum altså» som et uttrykk for frustrasjon over at en annen har GJORT noe som kan oppfattes som en dum handling, og 2) når det er en påstand rettet mot en annen persons mentale kapasitet. Hvordan skal den som får bemerkningen skille på dette? Kan gjentatt bruk av denne uttrykksformen få noen (spesielt barn og ungdom) til å føle seg dumme og til slutt begynne å tro på det? Kan en person med påvist høy IQ eller EQ oppføre seg dumt? Er personen da erklært dum? Kan det være bakenforliggende årsaker som får oss til å gjøre eller si «dumme» ting. Noen som kjenner seg igjen?

Jeg har kommet frem til at det er en stor forskjell på tanken om at man er dum og tanken på at man har gjort en dum ting. Hvis du får tilbakemeldinger og assosierer deg med at du er dum, så vil du til slutt tro på det og selvfølelsen kan bli dårligere og dårligere. Noen kan til og med på sikt få depresjoner av dette. Bytt ut ER med GJØRE og du vil heller påpeke en hendelse istedenfor at det blir personlig. Begynn allerede i dag 🙂

Vi har fått en splitter ny organisasjon i landet vårt som heter Hjertegod. Dette er en organisasjon som vil skape holdningsendringer i samfunnet vårt. Med verdier som #StoppMobbing #DuErGodNok #DetErLovåBrySeg så vil de jobbe landsomfattende med barnehager, skoler, idrettslag, organisasjoner og bedrifter. Jeg støtter og samarbeider med denne organisasjonen. Bli med du også! Følg de på Facebook, Instagram og Twitter. Søk på www.Hjertegod.no sin nettside og få oversikt over kurs i hele Norge.

Sitat fra Hjertegod på Facebook: «Nå er det på tide å våkne opp, og forstå at alt handler om HOLDNINGSENDRING! 

Det nytter ikke å fortelle barn og ungdom at sånn må det gjøres…hvis de ikke har noe eierskap til det selv. La det være en holdning i samfunnet at DU ER GOD NOK! I alle arenaer. Stopp Mobbing! Uansett hvor du er! Det er lov til å bry seg! Når du ser at noen sliter. Vi trenger alle mennesker. Vi har ingen å miste. Det kan skje ved mobbing..at faktisk vi mister noen vi er glad i. Ta ansvar DU også, og vis at HOLDNINGSENDRING nytter. Vær Hjertegod!»

Trine ♥

DSC_1585

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: